Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych

Już w najbliższą środę (6.09.2017) odbędzie się w Katowicach kolejne spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych.

Zapraszam do udziału wszystkich członków rad nadzorczych.

Będziemy dyskutować o specyfice funkcjonowania rad nadzorczych w dużych spółka – perspektywa komitetów.

Informacje na stronie http://corporate-governance.pl/2017/08/6-wrzesnia-2017-kolejne-spotkanie-klubu-czlonkow-rad-nadzorczych/

Piotr Rybicki
Piotr Rybicki