Dlaczego warto założyć spółkę ltd w Wielkiej Brytanii?

Choć self-employment, czyli samozatrudnienie, jest najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, to wcale nie jest ono formą najbardziej korzystną. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli angielska spółka limited company, przynosi w dłuższej perspektywie czasu znacznie większe korzyści.

Korzyści z bycia sole trader, czyli z prowadzenia działalności jako osoba self-employed (samozatrudniona), zyskujemy w zasadzie tylko na samym początku. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w HMRC jest szybka i prosta, podczas gdy rejestracja spółki limited company wymaga spełnienia nieco więcej formalności.

Mimo jednak nieco bardziej skomplikowanego procesu rejestracji, spółka limited company jest znacznie korzystniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Zobaczcie dlaczego:

  • Spółka limited posiada odrębną osobowość prawną, to znaczy że jest podmiotem prawa odrębnym od tworzących ją wspólników. W praktyce oznacza to, że w jej imieniu działa zarząd, a nie wspólnicy oraz że zarówno jej aktywa (majątek), jak i zobowiązania, należą do niej samej.
  • Wspólnicy są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest tylko do wielkości wniesionych do spółki wkładów, a zatem w odróżnieniu od sole traders nie ryzykują oni własnym majątkiem (oczywiście przy założeniu, że wystarczająco szybko zostanie ogłoszona upadłość spółki);
  • Spółka limited company pozwala na osiągnięcie wyższych zarobków, na które składają się pensja i dywidendy. Wspólnik może pobierać niskie wynagrodzenie, które, jeśli nie przekracza 11 000 funtów, nie podlega opodatkowaniu, i od którego odprowadzane są niskie składki NIC. Niską pensję może on sobie natomiast zrekompensować wysoką dywidendą, która w wielu wypadkach okazuje się korzystniejsza nawet po stosownym jej opodatkowaniu (i po uprzednim odprowadzeniu podatku CIT od dochodu spółki);
  • Nazwa spółki, po zarejestrowaniu w Companies House, jest chroniona przez prawo. Oznacza to w praktyce, że nikt nie może już zarejestrować spółki o tej samej nazwie albo o nazwie łudząco do niej podobnej;
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w formie limited company to prestiż i gwarancja wiarygodności dla ewentualnych kontrahentów. W niektórych branżach duże firmy nie współpracują z sole traders, a jedynie z firmami, których działalność jest objęta stosownymi regulacjami, rozporządzeniami i zobowiązaniami (np. obowiązkiem wysyłania raportów do Companies House lub prowadzenia konta w banku);
  • Spółka limited ma większe szanse na otrzymanie pożyczki niż osoba samozatrudniona, ponieważ jako zabezpieczenie może ona wykorzystać bieżące aktywa;

Podsumowując, pomimo iż samozatrudnienie jest najłatwiejszą do założenia formą działalności gospodarczej, przeznaczoną dla początkujących przedsiębiorców świadczących proste usługi nie wymagające inwestowania dużych środków, to zdecydowanie lepiej jest zdecydować się na spółkę typu Limited. Prowadzenie spółki LTD to oczywiście pewna odpowiedzialność oraz konieczność dbania o zagadnienia księgowe, w tym jednak może pomóc nam doświadczenie profesjonalnej firmy doradczej, która pomoże nam założyć oraz prowadzić nasz biznes w UK. 

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc