7 liczb, które pokazują co z tą polską innowacyjnością

W 2006 roku dwóch inwestorów Tomasz Czechowicz i Dariusz Wiatr założyło się o to, czy w Polsce lub w regionie powstanie w ciągu dwóch lat spółka na miarę Skype’a. Właściciel MCI był optymistą, innego zdania był Dariusz Wiatr, który ostatecznie wygrał zakład. „Polski Skype” nie powstał do dnia dzisiejszego, mimo iż od pamiętnego zakładu wdrożono wiele programów. Oto kilka liczb, które pokazują stan polskiej innowacyjności.

Robot Fot. iStock

10,2 mld euro, czyli ponad 40 mld zł wydała Polska na rozwój innowacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013. (źródło: parp.gov.pl)

1,2 mld zł otrzymały w sumie startupy w ramach słynnego działania 8.1 POIG. Dofinansowanie trafiło do 2427 pomysłodawców, którzy otrzymali średnio po 503 tys. zł na rozwój innowacyjnego startupu.

46 miejsce na świecie i drugie od końca wśród państw Unii Europejskiej zajęła Polska w Globalnym  Rankingu Innowacyjności 2015. W porównaniu do roku 2014 Polska spadła o jedną pozycję. Przed nami 26 państw UE, za nami Rumunia.

20 proc. – tylko taki odsetek z puli dotacji na innowacje wydajemy na badania i rozwój. W Finlandii proporcje tych wydatków odwrócone i wynoszą 78 do 22 proc. (źródło: Eurostat)

568 zgłoszeń patentowych z Polski złożono w 2015 roku w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Niemcy złożyli 24 820 wniosków, Szwajcarzy – 7088, Belgowie – 2041, Finowie – 2000, Austriacy – 1992.

55 proc. unijnej średniej – taki był w 2014 roku wskaźnik innowacyjności Polski. Mimo dużych środków wydanych na innowacje  odsetek ten spadł z poziomu 60 proc. notowanego 2009 roku. Gorzej wypadają tylko Rumunia, Bułgaria, Łotwa i Litwa. (źródło: raport Komisji Europejskiej).

80 proc. środków wydatkowanych przez Polskę na innowacje idzie na zakup maszyn i urządzeń.(źródło: Eurostat)

Dotacje na innowacyjne pomysły zostały wydane, a Polska w rankingach innowacyjności zajmuje miejsca w ogonie państw UE. Programy unijne z poprzedniej perspektywy finansowej warto dobrze przeanalizować, by nie popełnić podobnych błędów przy wydatkowaniu nowych środków.

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl & MamBiznes.pl

Grzegorz Marynowicz
Grzegorz Marynowicz