Crowdfunding: czy warto inwestować w start-upy?

…i czy opłaca się robić to za pośrednictwem crowdfundingu udziałowego?

innowacje Fot. iStock

Inwestowanie w spółki na wczesnym etapie rozwoju pozwala na realizację wysokich zysków nawet do kilkuset procent, zwłaszcza jeżeli trafi się na tzw. spółkę jednorożca. Wykorzystanie do tego modelu crowdfundingu udziałowego pozwala inwestorom nie ponosić kosztów związanych z rozpoczęciem inwestycji – brak prowizji i opłat. A przy tym inwestorzy otrzymują dostęp do zweryfikowanych startupów. Same korzyści, ale czy na pewno?

Crowdfunding udziałowy to inwestowanie w spółki na wczesnym etapie rozwoju, za pośrednictwem internetu. Proces polega na objęciu udziałów nowej emisji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wpłaty na kapitał. Z racji tego, że spółki pozyskujące w ten sposób kapitał są z reguły w fazie wczesnego rozwoju, posiadają bardzo duży potencjał wzrostu przekładający się na wysokie zyski dla inwestorów.

Crowdfunding okazją dla inwestorów

Platformy crowdfundingu udziałowego oferują dostęp do wielu profesjonalnie zaprezentowanych startupów, w jednym miejscu. Dają możliwość inwestorowi kompleksowego zapoznania się z kluczowymi informacjami o spółce, założeniach biznesowych, dotychczasowych wynikach finansowych, prognozach oraz z dokumentami (biznesplan, model finansowy, umowa spółki, sprawozdanie finansowe, prezentacja, itp). Dzięki temu inwestorzy mają możliwość zbudowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego perspektywicznych spółek.

Inwestując w spółki w ramach kampanii crowdfundingowej inwestorzy nabywają udział po określonej cenie, którego wartość jest uzależniona od przyjętej przez spółkę wyceny. Kampania zakończona sukcesem stanowi potwierdzenie ze strony rynku założonej przez spółkę wyceny. Jednocześnie dla inwestorów jest to najlepszy moment na wejście kapitałowe do spółki, ponieważ założona wycena jest najkorzystniejsza. W ramach kolejnych rund finansowania wycena będzie ustawiana na wyższym poziomie przez co wzrośnie próg wejścia (cena emisyjna udziału) dla inwestorów, a w konsekwencji wpłynie to na obniżenie udziału w zysku.

Zyski, ale nie bez ryzyka

Inwestorzy, którzy skuszą się na inwestycje w innowacyjne startupy mogą liczyć na stopę zwrotu na poziomie 30-50 proc. w skali roku. Natomiast bardziej stabilne przedsiębiorstwa oferują średni zysk na poziomie 20-30 proc. rocznie.

Należy pamiętać, że inwestowanie w startupy wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem, które jednak potrafi być rekompensowane ponadprzeciętnym zyskiem w przypadku dynamicznie rozwijających się spółek. W celu ograniczenia ryzyka inwestycji warto pomyśleć o dywersyfikacji inwestowanych środków. Rozdzielając kapitał pomiędzy różnymi spółkami, zwiększamy bezpieczeństwo zainwestowanych w nie pieniędzy. Fundacja Kauffmana – największa w Stanach Zjednoczonych fundacja, zajmująca się rozwojem przedsiębiorczości – na podstawie dokonanych analiz twierdzi, że optymalny dla inwestora portfel inwestycji, pozwalający ograniczyć ryzyko niepowodzenia, to sześć spółek.

Korzyści dla startupów

Patrząc od strony startupów, inwestowanie za pośrednictwem crowdfundingu udziałowego, umożliwia realizację innowacyjnych projektów, które w przyszłości mogą stać się pożądanym towarem eksportowym. Środki, pozyskane w ramach kampanii crowdfundingowej, pozwolą na rozwój nowych produktów oraz wprowadzenie na rynek nowatorskich usług. Ponadto zaangażowanie szerokiej społeczności za pomocą crowdfundingu udziałowego wspiera rozwój polskich firm oraz stanowi szansę na realizację biznesowych pomysłów przez młodych przedsiębiorców.

Przy ocenie spółki, po kątem inwestycji, należy patrzeć na pomysł, ale ważniejszy od niego jest kompetentny i zgrany zespół zorientowany na osiągnięcie sukcesu. Właściwie zmotywowana kadra menedżerska może doprowadzić spółkę do spektakularnego debiutu giełdowego, zapewniając inwestorom wysokie zyski.

Jak już zostało powiedziane zyski mogą przekroczyć wstępnie zakładane oczekiwania, jednak trzeba się liczyć z długim terminem realizacji inwestycji – od roku do kilku lat.

Dywersyfikacja drogą do sukcesu

Podsumowując, inwestowanie w startupy jest warte zachodu, należy mieć jednak na uwadze bardzo wysokie ryzyko związane z utratą środków. W celu zminimalizowania ryzyka inwestor powinien każdorazowo dokonać indywidualnej oceny przedsięwzięcia i jego potencjału rozwoju oraz starać się rozdzielać ryzyko co najmniej pomiędzy sześć spółek.

 

Lucyna Warda