Multi-kulti wesprze rodzinne firmy

Rok 2016 nie będzie łatwy. Będą duże zawirowania międzynarodowe dotyczące imigrantów. Zawirowania dochodzące do realnego konfliktu w Europie. Nie pomiędzy narodami, ale pojawią się istotne różnice między polityką imigracyjną rządów różnych krajów.

Fot. Artur Widak/NurPhoto via ZUMA Press

Z jednej strony będą państwa „pokrzywdzone”, które angażując się w pomoc imigrantom wyjdą na fanatyków multi-kulti. Z drugiej strony staną kraje wykazujące większą rezerwę wobec przyjmowania imigrantów. I na tym tle pojawią się poważne konflikty pomiędzy bogatszymi krajami zachodnimi, które będą patrzyły z zazdrością na kraje takie jak Polska czy Węgry niebojące się stawiać interesu narodowego ponad promowaną w Europie poprawnością polityczną…

Możemy się spodziewać pacyfikacji części osiedli muzułmańskich w niektórych niemieckich czy też belgijskich miastach, w których obserwujemy rosnący wpływ muzułmanów na rządy. Myślę, że będziemy świadkami użycia broni w celu zaprowadzenia tam porządku. W niektórych krajach chrześcijańskich może dojść do delegalizacji wiary muzułmańskiej.

Uważam, że w sytuacjach konfrontacyjnych muszą wygrać siły prawicowe. I miejmy nadzieję, że lewactwo wzorujące się na teoriach Lenina i Trockiego odejdzie do historii. Logicznie rzecz biorąc, jedyną formą obrony Europy przed zalewem muzułmanizmu jest asertywne niezgadzanie się na zalew obcej nam wiary i kultury.

Jak to się przełoży na gospodarkę? Będą wracać w łaski małe, rodzinne firmy typu: małe piekarnie, masarnie, browary… W sposób naturalny dywersyfikując zagrożenia płynące z chwiejnych rynków finansowych, które oparte na emocjach będą wariowały to w górę, to w dół. Będziemy obserwować istotne wygaszanie gospodarek globalnych na rzecz wzrostu znaczenia rodzimych firm.

Pojawią się również szanse przenoszenia rodzinnych firm z Zachodu na Wschód. Oczywiście pod warunkiem uproszczenia przepisów podatkowych, do czego od początku mojego posłowania namawiam.

Pozytywny trend to budzenie się społeczeństw narodowych, z których słynęła Europa. Polska wśród nich zajmie jedno z czołowych miejsc.

Marek Jakubiak
Marek Jakubiak