Czym jest spółka Free Zone w Emiratach Arabskich?

Ustabilizowany biznes często szuka możliwości ekspansji i optymalizacji szeregu procesów biznesowych. Coraz częściej okazuje się, że właściwym krokiem jest utworzenie spółki offshore do prowadzenia określonych operacji. Okazuje, że spółki typu Free Zone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jedno z lepszych rozwiązań do rozpoczęcia tego typu działalności.

Emiraty Arabskie

Firma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Rozważając ekspansję, warto zastanowić się nad utworzeniem spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kraj jest dobrze przygotowany do organizacji działalności tego typu. W Emiratach działa sprawny i stabilny system bankowy, który jest zoptymalizowany pod kątem obsługi różnego rodzaju spółek typu offshore. Ponadto, zróżnicowane formy prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiają, niedostępną już gdzie indziej, skuteczną ochronę poufności i wszelkich innych praw inwestorów. Dla niektórych dodatkową zaletą działalności na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich może okazać się brak podatku dochodowego oraz pełna swoboda w transferze środków zgromadzonych przez spółki offshore.

Elastyczne formy prowadzenia spółek offshore

Biznes w Zjednoczonych Emiratach Arabskich można prowadzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest działalność na rynku lokalnym ze wszystkimi możliwościami operowania poza granicą kraju. Podstawowym podmiotem do operacji na rynku lokalnym są LLC (Limited Liability Company). Nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie dla spółek typu offshore, szczególnie dla takich, które koncentrują się na ekspansji na rynkach Afryki Północnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i innych Państw leżących w rejonie Morza Arabskiego.

SPRAWDŹ OFERTĘ: SPÓŁKI LCC w Ras al Khaimah (Emiraty Arabskie)

W przypadku prowadzenia działalności polegającym na handlu i eksporcie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem okazują się specjalne spółki Free Zone. Jest to forma prowadzenia działalności dostępna w każdym Emiracie. Co do zasady spółki Free Zone w różnych Emiratach oferują podobne możliwości. Różnice wynikają ze specyfiki lokalnego prawa danego Emiratu oraz infrastruktury Free Zone dostępnej w danym Emiracie. Można mówić o swojego rodzaju specjalizacji, ale poznanie niuansów wymaga dobrej znajomości realiów lokalnych.

Czym jest spółka Free Zone?

Spółki typu Free Zone to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy chcą aktywnie handlować na jednym z najprężniej rozwijających się rynków na świecie. Szybko rosnący popyt i siła nabywcza lokalnej społeczności to jednoznaczny sygnał, że warto angażować się w tej części świata. Wybór Zjednoczonych Emiratów Arabskich na lokalizację takiej spółki nie jest też przypadkowy. Każdy z Emiratów zadbał o stosowną infrastrukturę do ekspansji na rynki regionu. Ponadto, położenie na głównych szlakach handlowych tej części świata znacznie upraszcza wszelkie operacje logistyczne.

Spółki typu Free Zone to idealna forma organizacyjne do otwarcia przedstawicielstwa istniejącej firmy, które będzie realizować określone operacje gospodarcze na rozwijającym się rynku regionalnym lub międzynarodowym. Pomimo licznych różnic, w każdym z Emiratów możliwe jest stosunkowo proste i szybkie założenie spółek typu:

  • Free Zone Establishment FZE – idealne do organizacji przedstawicielstwa zagranicznej firmy.
  • Free Zone Company FZCO – do tworzenia nowych niezależnych jednostek operacyjnych.

Cechą wspólną spółek Free Zone, niezależnie od Emiratu, w którym zostały założone jest to, że nie mają możliwości bezpośredniego działania na rynku krajowym. Taką działalność mogą prowadzić jednak poprzez pośredników lub spółki LLC uprawnione do operowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

ZOBACZ: Cennik Micro Business Company / Free Zone w Emiratach Arabskich

Jak zorganizować spółkę offshore?

Wszystko zależy od celu, do jakiego jest zakładana. Dokładna analiza przypadku wymaga znajomości lokalnych uwarunkowań biznesowych obowiązujących w poszczególnych Emiratach. Warto wiedzieć, że każdy z emiratów udziela określonych licencji na prowadzenie spółek Free Zone. Licencja ma duży wpływ na zakres dozwolonej działalności i branże, w jakich może operować dana spółka. Zakup właściwej jest kluczowy z punktu widzenia przeznaczenia nowej jednostki organizacyjnej. W przypadku spółek offshore, które koncentrują się optymalizacji twardych procesów biznesowych, można dobrać licencję, która umożliwia pełną ochronę praw i danych inwestora, a ponadto nie wymaga fizycznego angażowania się w Emiratach.

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc