Handel z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku – informacje dla polskich firm

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. 31 grudnia 2020 roku Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną UE. Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegną zasady handlu z Wielką Brytanią dla firm z Unii Europejskiej, w tym dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Handel z UK

Kupno lub sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku

Począwszy od stycznia zmienią się zasady w zakresie kupna i sprzedaży.  Obowiązywać będą określone wymogi dotyczące przepływu towarów pomiędzy UE i Wielką Brytanią ze względu na przywrócenie granic celnych.

Przeczytaj: Numer EORI po Brexit

Skontaktuj się ze swoim partnerem handlowym / partnerami w Wielkiej Brytanii w celu uzgodnienia zakresu odpowiedzialności oraz omówienia dokumentacji wymaganej w przypadku towarów będących przedmiotem handlu Twojej firmy z Wielką Brytanią. Upewnij się, czy Twoja firma spełnia wymogi obowiązujące przy przewozie towarów przez granicę.

Jeżeli do Wielkiej Brytanii eksportujesz produkty rolno-spożywcze, Twoja firma być może będzie musiała:

  • sprawdzić wymogi związane z eksportem żywności, napojów lub produktów rolnych z UE do Wielkiej Brytanii
  • sprawdzić, jakie dokumenty, pozwolenia i zaświadczenia są wymagane w przypadku towarów eksportowanych przez Twoją firmę z UE do Wielkiej Brytanii i jak można je uzyskać
  • powiadomić z wyprzedzeniem brytyjskie władze o towarach, które Twoja firma eksportuje z UE do Wielkiej Brytanii

WAŻNE: Nie zostaną wprowadzone istotne zmiany w przepływie towarów pomiędzy Irlandią Północną i krajami członkowskimi UE, w tym Irlandią.

Świadczenie usług w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku

Zmiany, jakie zajdą od 1 stycznia 2021 roku mogą dotyczyć Twojej firmy. Nowe zasady mogą obowiązywać, jeżeli:

  • twoja firma ma oddziały lub filie w Wielkiej Brytanii
  • twoja firma jest częścią sektora usług w Wielkiej Brytanii
  • twoja firma planuje fuzję z firmą z Wielkiej Brytanii
  • ty lub Twoi pracownicy jeżdżą służbowo do Wielkiej Brytanii
  • ty lub Twoi pracownicy świadczą usługi w ramach zawodów regulowanych w Wielkiej Brytanii

Sprawdź przepisy dotyczące Wielkiej Brytanii, w tym wymogi wizowe. Rozważ czy przeniesienie firmy do Wielkiej Brytanii nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla ciągłości biznesu.

ZOBACZ: Korzyści z prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc