Innowacyjność zawsze w cenie

Kapituła nagrody podjęła decyzję o przyznaniu honorowych patronatów poszczególnym kategoriom.

Warszawa, 23.05.2017. Final 6. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Fot. Jerzy Dudek / FORUM

Przyznawana siódmy rok nagroda Polskiej Rady Biznesu (PRB) utrzymuje wysoką pozycję wśród podobnych wyróżnień. Edycja zakończona wczorajszą galą w gmachu Ufficio Primo była pierwszą po symbolicznej korekcie regulaminu. Od początku patronem nagrody był Jan Wejchert, współzałożyciel i pierwszy prezes PRB. Los jednak sprawił, że odeszli także inni wybitni menedżerowie — Andrzej Czernecki i Jan Kulczyk. Kapituła podjęła zatem decyzję o przyznaniu honorowych patronatów poszczególnym kategoriom — są one wymienione w informacji o laureatach poniżej. Jedynie kategorię WIZJA I INNOWACJE firmuje zarząd PRB. Od kilku lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem, jednak w obecnej edycji kapituła — po przeanalizowaniu wielu zgłoszeń — uznała, że… żadna kandydatura nie spełnia wyśrubowanych kryteriów i nie nominowała nikogo. Podczas finałowego posiedzenia stwierdziła jednak, że wyjątkowo silna jest stawka w kategorii SUKCES, więc jednego z nominowanych… przekierowano do WIZJI I INNOWACJI, jako że jego dorobek jak najbardziej się kwalifikował.

Dzięki tej salomonowej decyzji liczba wręczonych statuetek się nie zmniejszyła. Zwycięzca każdej kategorii od początku nagrody PRB otrzymuje stylizowane serce, replikę rzeźby Alexandry Wejchert. Laureaci wyłaniani są w wielostopniowej, żmudnej procedurze z masy kandydatów, zgłaszanych przez… 700 instytucji, organizacji oraz osób prywatnych. Wartości, które od początku przyświecają nagrodzie, ujęte są w maksymie „Wierzyć, działać, dawać”, odpowiadającej trzem kategoriom.

Nagrodą specjalną PRB uhonorowany został 84-letni nestor polskiego dziennikarstwa — ksiądz Adam Boniecki. Wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” doceniony został za najwyższą etykę dziennikarską, pierwszeństwo dobra odbiorcy przed dobrem mediów, obiektywizm, wierność prawdzie, szacunek dla ludzi, tolerancję. W jesieni życia laureat zbiera wiele wyrazów uznania. Telewizyjny Superwektor w 2012 r. był podsumowaniem jego dorobku redaktorskiego. Od początku tzw. dobrej zmiany wyróżnianie księdza Adama Bonieckiego zyskało jednak inny kontekst. W 2016 r. otrzymał nagrodę specjalną Business Centre Club, a później środowiskową Grand Press XX-lecia, ponieważ dowiódł, że „milczenie jednego dziennikarza może być bardziej wymowne, niż wrzawa wielu mediów”. PRB naprawdę trafiła w dziesiątkę. © Ⓟ

Laureaci siódmej edycji nagrody Polskiej Rady Biznesu (PRB):

Zenon Ziaja,

Przemysław Gacek,

Bartosz Pilitowski,

Adam Boniecki

Kapituła nagrody PRB w kategorii SUKCES, której patronem jest Jan Kulczyk, wybrała Zenona Ziaję, założyciela i prezesa Zakładu Produkcji Leków Ziaja. Nagrodzony w kategorii WIZJA I INNOWACJE Przemysław Gacek, współzałożyciel i prezes Grupy Pracuj, dostarcza firmom nowatorskich rozwiązań w rekrutacji pracowników.

Nagrodę im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (tej statuetce towarzyszył czek na 100 tys. zł) otrzymał Bartosz Pilitowski, założyciel i lider Fundacji Court Watch Polska, monitorującej wymiar sprawiedliwości. Nagrodą specjalną im. Jana Wejcherta uhonorowany został Adam Boniecki, kapłan i dziennikarz.

POZOSTALI NOMINOWANI FINALIŚCI

Laureaci siódmej edycji nagrody PRB wyłonieni zostali z krótkich list nominowanych w regulaminowych kategoriach. Kwartet uhonorowany statuetkami przedstawiamy powyżej, a oto pozostali finaliści:

SUKCES

Zbigniew Grycan

(Lodziarnie Firmowe Grycan)

WIZJA I INNOWACJE

Nominacji nie było

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Paweł Cywiński

(Fundacja Chlebem i Solą)

Andrzej Guła

(Polski Alarm Smogowy)

Weronika Paszewska

(Fundacja Akcja Demokracja)

Jacek Zalewski
Jacek Zalewski