Jak płacić estoński CIT? To rozwiązanie polskim przedsiębiorcom oferuje spółka LPS na Cyprze

Estoński CIT w Polsce miał stać się katalizatorem rozwoju i inwestycji. Przed jego wprowadzeniem szacowano, że w krótkim okresie z tej formy opodatkowania skorzysta około 200 000 polskich spółek. Założenie to wydawało się dość optymistyczne, nawet biorąc pod uwagę równoległe wprowadzenie CIT-u w polskich spółkach komandytowych. Mówi się, że dziś z polskiego “estońskiego CIT-u” korzysta niespełna 400 firm. Eksperci twierdzą, że liczba podmiotów, które zdecydują się na tę formę rozliczenia, jeszcze długo nie przekroczy 1000 podmiotów.

Stawka podatku CIT

Co jest powodem takiej sytuacji? Wygląda na to, że tak naprawdę estoński CIT w Polsce przestał być estoński. Prawdopodobnie w końcowym okresie adaptacji tej koncepcji do naszych warunków okazało się, że w oczach ustawodawcy pozostawia ona przedsiębiorcom nieco za duży margines. Pewnie pojawiły się trudności z oszacowaniem, ile to tak naprawdę będzie kosztować i jak wpłynie na poziom przychodów budżetu państwa. Być może dla asekuracji wprowadzono więc kilka dodatkowych obostrzeń, aby idea nie rozprzestrzeniła się jak wirus w pandemii i mam estoński CIT po polsku w nieco ponad 300 firmach. Ogólna koncepcja jest jednak kusząca, tym bardziej że spółki komandytowe CIT płacić muszą. Dodatkowo, w ostatnich dniach maja 2021 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny potwierdził, że spółka komandytowa będzie mogła skorzystać ze zwolnienia dla dywidend dopiero po dwóch latach od uzyskania statusu podatnika CIT.

Zobacz także: Polski rząd planuje wdrożenie CIT dla spółek komandytowych

Jak to w takich okolicznościach bywa, okazuje się, że podobne rozwiązanie można znaleźć w obrębie Wspólnoty. Po zapowiedzi Polskiego Ładu jest ono nawet jeszcze ciekawsze. Jego zaletą jest to, że wspólnicy mogą być polskimi rezydentami podatkowymi. Poza tym działa od lat i korzystają już z niego miliony przedsiębiorców z Europy i świata. Chodzi o spółkę LPS (Limited Partnership by Shares), czyli o spółkę komandytowo-akcyjną w cypryjskim kodeksie spółek prawa handlowego.

Zalety spółki komandytowo-akcyjnej – LPS na Cyprze

Jako podstawowe zalety rejestracji spółki LPS na Cyprze wskazać można:

  • brak limitu wysokości kapitału zakładowego,
  • brak konieczności składania audytowanego sprawozdania finansowego do obrotu 70000 EUR w skali roku,
  • brak podatku dochodowego – podatek odprowadzają wspólnicy, w momencie wypłaty (realizacji) zysków,
  • brak limitu zatrudnionych pracowników,
  • partnerami mogą być osoby fizyczne i prawne.

Oznacza to, że cypryjska spółka LPS oferuje dokładnie taki sam mechanizm rozliczenia podatkowego lub kumulowania kapitału w spółce, jak przewiduje to idea estońskiego CITu. Przy czym, nie ma tylu dodatkowych regulacji, które w Polsce uniemożliwiają lub stawiają pod znakiem zapytania zasadność skorzystania z takiej formy opodatkowania w krajowej jurysdykcji.

Cypryjska spółka LPS – prawie jak polska spółka komandytowa przed wprowadzeniem CIT-u

Spółka LPS na Cyprze przypomina polską spółkę komandytową sprzed 2021 roku, czyli z czasów przed opodatkowaniem spółek komandytowych CITem. Podobieństw jest sporo. Na uwagę zasługuje też fakt, że spółka LPS może kumulować środki z dowolnego okresu bez konieczności ich opodatkowania, tak jak ma to miejsce w przypadku estońskiej idei estońskiego CITu. Cypryjska spółka LPS nie ma osobowości prawnej i w związku z tym nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatki od dochodów uzyskanych w spółce LPS odprowadzają jej wspólnicy. Udział w zysku, podobnie jak wartość należnego podatku są naliczane proporcjonalnie do udziałów w spółce. Wspólnicy odprowadzają podatek od dochodów uzyskanych z tytułu posiadania udziałów w cypryjskiej spółce LPS w kraju swojej rezydencji podatkowej. Momentem, w którym nalicza się podatek, jest wypłata zysków. Zyski wypłaca się w formie dywidendy. Co ważne, o wypłacie zysków decydują wspólnicy. Nie ma obowiązku wypłaty zysków w określonym przedziale czasowym.

Spółka LPS minimalny kapitał i prosta księgowość

Założenie spółki LPS jest proste. Nie ma wymogów co do wysokości minimalnego kapitału zakładowego. Spółka rozlicza się na podstawie ksiąg rachunkowych. Po przekroczeniu limitu przychodu, który sięga 70 000 EUR w skali roku podmiot jest zobowiązany do złożenia w cypryjskiej skarbówce zaudytowanego sprawozdania finansowego. Co ważne, cypryjska spółka LPS co do zasady jest postrzegana jako podmiot transparentny podatkowo. Oznacza to, że fakt posiadania udziałów w spółce LPS na Cyprze przez polskiego rezydenta podatkowego nie generuje obowiązku odprowadzania z tego tytułu żadnych dodatkowych danin publicznych, takich jak specjalny podatek SDC (Special Defance Contribution). Sporą zaletą tej formy prowadzenia działalności jest też fakt, że spółka może posługiwać się rachunkiem bankowym w polskim banku.

Zobacz także: Polski Ład – korzyści podatkowe dla przedsiębiorców z firmą na Cyprze

Mówiąc krótko, jeżeli twój model biznesowy nie przewidywał podwójnego opodatkowania, a opcja kumulacji kapitału w spółce nie jest dostępna, to wydaje się, że jednym z lepszych rozwiązań będzie właśnie spółka Limited Partnership by Shares na Cyprze. To rozwiązanie, na którym można tylko zyskać.

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc