Job Support Scheme: wsparcie dla brytyjskich firm w ramach furlough zostało przedłużone – jakie zmiany od 1 października?

1 października pod nazwą Winter Economy Plan 2020 brytyjski rząd wprowadził dodatkowy program wsparcia dla firm, obejmujący m.in. wszystkie brytyjskie spółki LTD.  W ramach kompleksowego programu rząd nadal będzie udzielał pomocy pracodawcom i pracownikom, chociaż płynąca od miesięcy pomoc z Job Support Scheme będzie wyglądała inaczej. Zmieniają się warunki oraz wielkość przyznawanego wsparcia.

Autobus w Londynie

Nowy Job Retention Scheme (JRS)

W związku z planowanym na 31 października 2020 roku końcem Job Retention Scheme został wprowadzony nowy program wsparcia dla biznesu i mimo, że oficjalnie ogłoszony został koniec furlough, czyli postojowego, jednak rząd nadal będzie refundował część pensji pracowników, choć na nieco innych zasadach niż dotychczas.

Nowa forma pomocy zastępująca Job Retention Scheme będzie wprowadzona od 1 listopada 2020 roku i ma planowo trwać pół roku. W jej ramach rząd będzie dopłacał pracodawcom do wynagrodzeń tych pracowników, którzy  wskutek obniżenia zapotrzebowania na pracowników w danej firmie z powodu pandemii, pracują mniejszą ilość godzin niż normalnie.

Zobacz także: Job Retention Scheme – we wrześniu zmniejsza się wsparcie dla pracodawców w ramach furlough

Przedsiębiorca będzie nadal płacił pracownikowi pełną stawkę za przepracowane godziny, natomiast za godziny nieprzepracowane pracownik otrzyma ekwiwalent wynagrodzenia, w którym partycypować będzie po części rząd w wysokości ⅓ zwykłej stawki pracownika oraz pracodawca będzie zobowiązany dopłacić kolejne ⅓ zwykłej stawki. Przy czym równowartość owej ⅓ będzie mogła maksymalnie wynosić £697.92 na miesiąc. Tak więc pracownik będzie otrzymywał pełną stawkę za godziny przepracowane oraz ⅔ stawki za godziny, których nie przepracował. Aby rząd zrefundował swoją część wynagrodzenia, pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi wynagrodzenie, ekwiwalent oraz składki National Insurance (NIC).

Które firmy kwalifikują się do nowego Job Retention Scheme (JRS)?

Nowy program wsparcia jest dostępny jest dla firm posiadających brytyjskie konto bankowe oraz zatrudniających pracowników. Pracownicy muszą posiadać National Insurance Number (NIN). Nie jest wymogiem koniecznym wcześniejsze korzystanie z programu Job Retention Scheme.

Na których pracowników będzie przyznane Job Retention Scheme (JRS)?

Aby otrzymać wsparcie na pracownika, pracownik musi spełniać następujące warunki:

  1. być na liście płac (payroll) przed lub od dnia 23 września 2020 roku, co w praktyce oznacza, że pierwsza deklaracja płacowa Real Time Information (RTI) za tego pracownika powinna być złożona do HMRC najpóźniej 23 września lub przed 23 września b.r..
  2. Przepracowywać co najmniej 33% ze swoich normalnych godzin pracy przez pierwsze trzy miesiące trwania dofinansowania. Rząd może zwiększyć minimalną liczbę godzin pracy po trzech miesiącach.

O czym pamiętać przed złożeniem wniosku o refundację w ramach Job Retention Scheme (JRS)?

  • Dofinansowanie będzie dostępne od 1 listopada 2020 roku do końca kwietnia 2021 roku, czyli przez sześć miesięcy.
  • Wnioski będzie można składać od grudnia 2020 roku i będą one składane cyklicznie, co miesiąc.
  • Wnioski będzie można składać tylko za okres, w którym pracownik otrzymał wynagrodzenie i zostało ono zgłoszone do HMRC. Czyli za miesiąc listopad, wniosek będzie można złożyć w grudniu, po wypłaceniu wynagrodzenia pracownikowi i złożeniu deklaracji RTI do HMRC.

W związku z faktem, iż nadal czekamy na przygotowywane przez rząd szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu obliczania wynagrodzeń i ekwiwalentu będziemy aktualizować informacje zawarte w tym artykule wraz z pozyskaniem kolejnych informacji.

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc