Lepsze wyniki za 2015 rok

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za 2015 rok. Dane obejmuję wyniki finansowe ponad 17 tys. podmiotów niefinansowych zatrudniających powyżej 50 osób.  

Tradycyjnie już w połowie marca poznaliśmy skumulowane wyniki polskich przedsiębiorstw niefinansowych za 2015 rok. I są to dobre informacje. Otóż w dwóch podstawowych parametrach – przychody i wynik finansowy – zanotowano ich wzrost.

Precyzyjne ujmując przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,2% z 2,44 bln zł do 2,52 bln zł (rok 2013 – 2,39 bln zł), natomiast wynik finansowy netto zwiększył się o 1,5% z poziomu 90,2 mld zł do 91,5 mld zł (rok 2013 – 92,1 mld zł). Jest dobrze!

Za niepokojący (w każdej informacji można odnaleźć coś niepokojącego) może uznać przyrost łącznych strat netto. W 2013 roku było to -18,9 mld zł, w 2014 odnotowano -25,4 mld zł, a w 2015 było to już -28,9 mld zł. Przyrastają oczywiście analogicznie łączne zyski, ale już nie tak wyraźnie. Odpowiednio: +111,0 mld zł, +115,5 mld zł oraz +120,5 mld zł.

Jaki będzie zatem 2016 rok?

Boję się cokolwiek prognozować… Bo najprawdopodobniej zamkniemy go niższymi przychodami i niższym wynikiem finansowym. Ale tego dowiemy się w marcu 2017 roku….

Piotr Rybicki
Piotr Rybicki