Podatki na Cyprze

Czy Cypr zwany potocznie podatkowym rajem jest rzeczywiście idealnym miejscem do prowadzenia firmy? Jakie podatki zapłacą przedsiębiorcy prowadzący działalność na wyspie Afrodyty? Sprawdźmy.

Cypr to wyspa znana nie tylko z malowniczych widoków, śródziemnomorskiego klimatu oraz… wszędobylskich kotów. Wiele osób, zwłaszcza przedsiębiorców postrzega ją jako podatkowy raj zapewniający wyjątkowo korzystne warunki do prowadzenia firmy. Czy obciążenia podatkowe na Cyprze są w praktyce tak korzystne, za jakie uchodzą? Jakie podatki zapłacą osoby, które zarejestrują działalność na wyspie Afrodyty?

Opodatkowanie a status rezydenta

Kwestie opodatkowania dochodów na Cyprze w dużej mierze zależą od statusu rezydencji podatkowej. Zanim zajmiemy się więc samym opodatkowaniem, omówimy definicję tego pojęcia.

Zobacz także: Założenie firmy na Cyprze

Mianem rezydenta Cypru określa się osobę fizyczną, która przebywa na Cyprze przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w roku podatkowym. Definicji rezydenta podlegają także osoby fizyczne, które nie przebywają w żadnym innym państwie przez jeden lub więcej okresów przekraczających łącznie 183 dni w tym samym roku podatkowym i które nie są uznawane za rezydentów dla celów podatkowych w żadnym innym państwie w tym samym roku podatkowym. Aby uzyskać status rezydenta, taka osoba musi także:

 • przebywać na Cyprze przez co najmniej 60 dni w roku podatkowym oraz;
 • prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą na wyspie i/lub być zatrudniona na wyspie i/lub prowadzić biuro dla osoby będącej rezydentem podatkowym na Cyprze oraz;
 • utrzymywać stałe miejsce zamieszkania na Cyprze, które jest jej własnością, lub jest przez nią wynajmowane.

Miano rezydencji podatkowej zyskuje firma, której jest zarządzana i kontrolowana na Cyprze.

Stawki podatku dochodowego na Cyprze – osoby fizyczne

W przypadku osób fizycznych (zarówno rezydentów, jak i nierezydentów) stawki podatku dochodowego rosną w sposób progresywny, w zależności od wysokości dochodu. I tak:

 • osoby osiągające dochód roczny od 0 do 19 500 euro nie zapłacą podatku;
 • osoby osiągające dochód roczny od 19 501 do 28 000 euro – 20% podatku;
 • osoby osiągające dochód roczny od 28 001 do 36 300 euro – 25% podatku;
 • osoby osiągające dochód roczny od 36 301 do 60 000 euro – 30% podatku;
 • osoby osiągające dochód roczny powyżej 60 001 euro – 35% podatku;

Już na pierwszy rzut oka widać, że cypryjska kwota wolna od podatku (w 2021 roku około 89 944,82 zł wg kursu z dwa 22.03.2021 r.) jest ponad 10 razy wyższa od polskiej (w 2021 roku – 8000 zł)!

Stawki podatku dochodowego na Cyprze – spółki

Zyski cypryjskiej spółki podlegają opodatkowaniu stosunkowo niską 12,5% stawką podatku dochodowego. Obecnie jest to jedna z najniższych stawek CIT-u w Europie. Nierezydencyjna spółka na Cyprze, czyli spółka zarządzana spoza granic państwa, posiada jeszcze niższą… zerową (0%) stawkę… Co ważne, z opodatkowanie podatkiem dochodowym są zwolnione przychody i dochody osiągnięte z tytułu obrotu papierami wartościowymi: obligacjami, akcjami, udziałami, świadectwami założycielskimi i innymi podobnymi instrumentami finansowymi. Opodatkowaniu nie podlegają także dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej, a nawet dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom (po spełnieniu określonych warunków).

Zobacz także: Konto bankowe na Cyprze

Przy zastosowaniu przemyślanej konstrukcji podatkowej, założenie spółki na Cyprze umożliwi skuteczną (i w pełni legalną) optymalizację kosztów. Takie rozwiązanie pozwoli m.in.:

 • uniknąć opodatkowania dywidendowe przepływającymi pomiędzy spółkami stworzonymi w ramach grupy;
 • swobodnie obracać papierami wartościowymi;
 • uniknąć opodatkowania podatkiem u źródła (WTH) lub znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe pochodzące z tego tytułu;
 • zmniejszyć lub wyeliminować obciążenia podatkowe z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji w spółce przez osoby fizycznej.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za założeniem spółki na Cyprze jest fakt, że wyspa pozostaje we wspólnocie UE. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą korzystać z zalet umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie zawarły ze sobą poszczególne państwa członkowskie. Mogą także prowadzić transakcje handlowe na stosunkowo prostych, korzystnych podatkowo warunkach.

Spółka na Cyprze a ograniczenie ulgi abolicyjnej

Mimo że w 2021 roku polski rząd wprowadził ograniczenia w zakresie ulgi abolicyjnej, dzięki podpisanej z Cyprem umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania założenie spółki na wyspie Afrodyty wciąż jest atrakcyjnym z punktu widzenia polskich przedsiębiorców rozwiązaniem.

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc