„Ryby, żaby i raki” według Resbudu

Jan Brzechwa nie mógł przewidzieć, że siedem dekad później jego bajkę dla dzieci na poważnie weźmie zarząd pewnej polskiej spółki giełdowej. W czerwcu 2018 roku z wiersza Brzechwy najwyraźniej postanowili skorzystać zarządzający giełdowym Resbudem.

„Ryby, żaby i raki
Raz wpadły na pomysł taki,
Żeby opuścić staw, siąść pod drzewem
I zacząć zarabiać śpiewem”

„Zarząd mając na uwadze dotychczasowe główne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta tj. działalność w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zauważa, że oba kierunki rozwoju nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci dynamicznego wzrostu przychodów Spółki” – eufemistycznie informuje Resbud w kanale ESPI. Dla porządku dodajmy, że w pierwszym kwartale tego roku Resbud wypracował 41 tys. zł przychodów, 92 tys. zł straty netto i tyleż samo ujemnych przepływów na działalności operacyjnej. To wyniki faktycznie „niesatysfakcjonujące”.

„Karp wydął żałośnie skrzele:
„Słuchajcie mnie przyjaciele,
Mam sposób zupełnie prosty –
Zacznijmy budować mosty!”

Resbudowi jako spółce budowlanej kompletnie nie wyszło. Choć w Polsce trwa budowlany boom, to „zarząd emitenta wskazuje, że z uwagi na panującą na rynku budowlanym sytuację a w szczególności trudności na rynku pracy przejawiające się w brakach niezbędnej wykwalifikowanej kadry, działalność Emitenta w branży robót budowlanych ogranicza się od dłuższego czasu do prowadzenia robót serwisowych”. No cóż, ciężko jest. Wiadomo: robotnikom trzeba zapłacić, wyłożyć gotówkę na materiały budowlane… i jeszcze ta okropna konkurencja, która jakoś buduje mimo „braku wykwalifikowanej kadry”.

„Rak tedy rzecze: „Rodacy,
Musimy się wziąć do pracy,
Mam pomysł zupełnie nowy –
Zacznijmy kuć podkowy!”

Z uwagi na opłakany stan polskiej branży budowlanej Resbud postanowił spróbować swych sił w branży finansowej. „Zarząd Emitenta w dniu 25.06.2018r. podjął strategiczną decyzję o podjęciu działań mających na celu prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej w branży finansowej. Spółka zamierza rozwijać obok dotychczasowej działalności dodatkowo działalność finansową polegającą na udzielaniu pożyczek pieniężnym wybranym podmiotom”. Ciekawe, kim będą owe „wybrane podmioty”? Być może czysto przypadkowo okażą się nimi inne spółki także znajdujące się pod kontrolą familii słynnego Don Patro – czyli płockiego biznesmena budzącego skrajne emocje na polskim rynku kapitałowym.

Jednakże znając dotychczasową giełdową historię Resbudu nie wróżę tym działaniom powodzenia – nawet jeśli nabiorą się na nie mniej doświadczone leszcze. Bo przecież

„(…) ryby
Budowały tylko na niby,
Żaby
Na aby-aby,
A rak
Byle jak.”

Jan Brzechwa i Krzysztof Kolany

Krzysztof Kolany
Krzysztof Kolany