Spółka w Irlandii – dobry pomysł na biznes

Od jakiegoś czasu klienci pytają mnie, jak to jest z tą spółką w Irlandii i dlaczego również tam, poza Wielką Brytanią, opłaca się przenieść działalność gospodarczą. W odpowiedzi na te pytania zebrałam dla Was najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia biznesu na Zielonej Wyspie. Zapraszam do lektury!

Dlaczego Irlandia? Dlatego że Irlandia, podobnie jak Wielka Brytania, to doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego że kraj ten może się poszczycić atrakcyjnym systemem prawno – podatkowym, a dodatkowo przyjaznym dla przedsiębiorcy klimatem biznesowym. Wreszcie dlatego, że gospodarka Irlandii jest dynamiczna i globalna, a rząd wprowadził kilka lat temu szereg udogodnień dla przedsiębiorców, które miały ich zachęcić do inwestowania właśnie na Zielonej Wyspie. W związku z tymi udogodnieniami swoje europejskie siedziby przenieśli do Irlandii tacy giganci jak Google, Starbucks czy Facebook.

System podatkowy w Irlandii jest nie tylko bardzo korzystny, ale też bardzo sprawiedliwy. W systemie tym istnieje wysoka kwota wolna od podatku, a dodatkowo osoby o różnej sytuacji życiowej mogą płacić podatek dochodowy od zarobków w różnej wysokości. Podstawowa kwota wolna od podatku wynosi obecnie w Irlandii 16 500 tys. euro (ok. 70 000 zł) i jest ona tym samym wyższa od tej obowiązującej w Zjednoczonym Królestwie (tam wynosi 11 500 tys. funtów, czyli ok. 60 000 zł). Oczywiście kwota ta jest też nieporównywalnie wyższa od tej obowiązującej nad Wisłą, gdzie dla podatników osiągających dochody powyżej 11 000 zł wynosi ona 3091 zł albo mniej (kwota wolna zmniejsza się po przekroczeniu progu dochodu równego 85 000 zł).

Co się tyczy stawek podatku PIT, to wynoszą one w Irlandii 20% i 40%. Jednak stawki te są uzależnione od sytuacji rodzinnej podatnika i nie każdy płaci je od tych samych progów zarobków. I tak:

  • Osoba samotna, która nie ma na utrzymaniu innych osób, korzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 16 500 EUR oraz płaci 20% podatku od dochodu w przedziale 16 500 – 33 800 EUR, a od nadwyżki 40%;
  • Osoba, która samotnie wychowuje dzieci, korzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 24 750 EUR oraz płaci 20% podatku od dochodu w przedziale 24 750 – 37 800 EUR, a od nadwyżki 40%;
  • Małżeństwo, w którym dochód uzyskuje 1 osoba, korzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 24 750 EUR oraz płaci 20% podatku od dochodu w przedziale 24 750 – 42 800 EUR, a od nadwyżki 40%;
  • Małżeństwo, w którym małżonkowie razem uzyskują dochód, korzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 33 800 EUR oraz płaci 20% podatku od dochodu w przedziale 33 800 – 67 600 EUR, a od nadwyżki 40%.

Kolejnym argumentem przemawiającym za założeniem spółki w Irlandii jest bardzo niska stawka podatku CIT oraz brak wymogu rejestracji jako podatnik VAT przy niskich obrotach rocznych firmy. Podatek CIT w Irlandii, który wynosi 12,5 % (podwyższona do 25% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych), jest najniższy w Europie, a przez pierwsze 3 lata działalności przedsiębiorcy (niezależnie od pochodzenia przychodów) mogą korzystać z pełnego zwolnienia z CIT (do 1 mln euro zysku). Co się zaś tyczy VAT, to rejestracji jako podatnik VAT muszą dokonać dopiero te firmy, których roczne obroty przekroczą kwotę 55 000 euro (przy sprzedaży towarów) albo 27 000 euro (przy sprzedaży usług).

Na końcu muszę ponownie podkreślić, że w Irlandii, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, panuje doskonały klimat do prowadzenia działalności gospodarczej – urzędy na Zielonej Wyspie nastawione są probiznesowo i nie tylko ułatwiają przedsiębiorcom życie, ale też na każdym kroku wspierają ich w codziennych trudach. Poza tym założenie spółki w Irlandii jest proste i tanie. Dla niewtajemniczonych polecam zgłosić się o pomoc do biura księgowego zajmującego się rejestracją spółek dla nierezydentów. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie firmy w Krajowym Rejestrze Spółek (Companies Registration Office), a następnie trzeba zarejestrować spółkę w Urzędzie Skarbowym (Revenue Commisioners, Tax Office). Ta druga procedura wymaga wypełnienia jednego formularza – na potrzeby podatku dochodowego PIT i CIT, a także na potrzeby podatku VAT i ubezpieczenia społecznego pracowników (PRSI). Działalność trzeba też ubezpieczyć, a przedsiębiorca powinien niezwłocznie założyć firmowe konto w banku.Co ważne, przedsiębiorca może zazwyczaj rozpocząć działalność w Irlandii już po upływie 24 godzin od chwili złożenia wniosku.

Więcej na www.admiral.tax

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc