Katalog kompetencji cyfrowych MSP

Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem wzrostu Wskaźnika Cyfryzacji Gospodarki, jednocześnie jesteśmy jedną z najszybciej „cyfryzujących się” gospodarek Europy, ale nadal zbyt mało osób w naszym kraju radzi sobie z zaawansowanymi operacjami w świecie wirtualnym. Dopiero co dziesiąty Polak umie korzystać w zaawansowany sposób z sieci. Przeciętnie w Europie zaawansowane czynności cyfrowe umie wykonać 15 proc. społeczeństwa. Liderami są Islandczycy (34 proc.), Litwini (32 proc.) oraz Szwedzi (26 proc.).

Katalog kompetencji cyfrowych

Jedną z najszybciej przystosowujących się grup społeczeństwa do zmian związanych z e-gospodarką są przedsiębiorcy – 65% polskich przedsiębiorców przekonanych jest, że dzięki ICT w ciągu najbliższych pięciu lat koszty prowadzenia firm będą malały.

Centrum Cyfrowe realizowało w ostatnich miesiącach badanie, którego wynikiem miało być przygotowanie katalogu kompetencji cyfrowych małych firm, który ma posłużyć jako narzędzie kształtowania e-umiejętności pracowników sektora MŚP.

Katalog kompetencji cyfrowych opiera się na założeniu, że te kompetencje nie są celem samym w sobie – mają służyć rozwijaniu przedsiębiorczości.

Działania małych firm w internecie zostały podzielone na sześć kluczowych obszarów: Sprzedaż, Komunikacja i promocja, Produkt lub usługa, Klienci, Rynek i konkurencja oraz Prowadzenie firmy. W każdym z tych obszarów przedsiębiorcy mogą osiągać korzyści (oszczędności czasu, oszczędności pieniędzy i wypracowywania zysków) dzięki posiadaniu konkretnych kompetencji cyfrowych.

Katalog kompetencji cyfrowych

Jedną z odpowiedzi na w/w potrzeby polskich MSP jest ogłoszony w zeszłym roku program Internetowe Rewolucje, który zapewnia bezpośrednie wsparcie polskim przedsiębiorcom w rozwoju umiejętności cyfrowych, mogących przesądzić o dalszym rozwoju i sukcesie ich firm.

Platforma internetowerewolucje.pl pomaga przedsiębiorcom wykorzystać potencjał internetu, niezależnie od ich obecnego poziomu umiejętności i celów biznesowych. Kurs online składa się z 89 lekcji podzielonych na 23 tematy – łącznie to prawie 8 godzin materiałów wideo. Każde z prezentowanych zagadnień omówione jest w kilku filmach wprowadzających i rozwijających dane zagadnienie.

Do tej pory zarejestrowało się na platformie ponad 62 tys. przedsiębiorców, a udział w szkoleniach online wzięło blisko 13 tys osób.

Krzysztof Buczek
Krzysztof Buczek