Startuje program edukacyjny „gov_LAB”

Mimo, że oferta wsparcia przedsiębiorczości na poziomie samorządów systematycznie się poprawia, mamy jeszcze wiele elementów, które można poprawić. Wsparciem dla samorządów w tym zakresie może być pilotaż „gov_LAB” czyli program edukacyjny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla jednostek samorządu terytorialnego.

Program edukacyjny „gov_LAB”

Startuje program edukacyjny „gov_LAB”

Celem programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców, a efektem pilotażu będą nowe, zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników, usługi lub programy dla przedsiębiorców.

Pomoc udzielana jest w formie finansowania kosztów usług doradczych oraz szkoleniowych, świadczonych na rzecz samorządów w celu wypracowania i testowania przez JST instrumentu dla przedsiębiorców.

Główne informacje o programie:

  • Data ogłoszenia o naborze: grudzień 2018.
  • Nabór wniosków: 15 stycznia – 14 lutego 2019 r.
  • Realizacja projektu – około 4 miesięcy (kwiecień – lipiec 2019).
  • Wnioskodawcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego wdrażające instrumenty dla przedsiębiorców.
  • Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się na stronie parp.gov.pl/govlab.

Jak aplikować?

Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.parp.gov.pl/govlab.

Krzysztof Buczek
Krzysztof Buczek