Nie tylko cena akcji się liczy

Pierwsza ocena czy jakieś akcje są drogie, czy tanie, bazuje przede wszystkim na zmianie ceny akcji w średnim/długim terminie. Jeżeli cena akcji wzrosła, to w pierwszym odczuciu zakłada się, że spółka jest droga, natomiast jeżeli spadła, to że jest tania. Patrzenie jednak na samą cenę akcji może prowadzić do mylnych wniosków, gdy nie uwzględni się np. liczby akcji, zmiany poziomu gotówki w spółce czy też poprawy wyników finansowych.

Apple próbuje ciągnąć Wall Street w górę

Przypadek 1: Sirius XM

Sirius XM to spółka, która dostarcza radio satelitarne, głównie dla kierowców na terenie USA. Spółka od wielu lat poprawia wyniki, a wśród jej akcjonariuszy można znaleźć m.in. Warrena Buffetta. Cena akcji w ostatnim czasie urosła, więc można wyciągnąć wniosek, że akcje są teraz droższe niż historycznie.

Spółka w ostatnich latach generuje bardzo dużo gotówki, która przeznaczana jest m.in. na skup akcji własnych, co ma wpływ na kapitalizację. Dodatkowo wyniki spółki bardzo mocno rosną.

RokCena akcji*Liczba akcji (w mln)Kapitalizacja
(w mld USD)
Zysk netto
(w mln USD)
Cena/zysk (P/E)
20122,876873,319 699285,369,0
20133,466384,822 091377,258,6
20143,475862,020 341493,241,2
20154,045435,221 958509,743,1
20164,424964,721 944745,929,4
20175,444613,025 095818,030,7

*Cena akcji na koniec roku, w przypadku 2017 roku cena akcji z 26.09.2017 i bieżąca liczba akcji, zysk netto 2017 zgodny z konsensusem, dla 2012 roku wzięto zysk netto bez zdarzeń jednorazowych.

Jak zostało pokazane w powyższej tabeli, w ostatnich latach cena akcji regularnie rosła, liczba akcji spadała, a wyniki się poprawiały. W efekcie okazało się, że wycena akcji mierzona wskaźnikiem P/E pomimo wzrostu kursu spadała, a więc akcje stawały się tańsze, pomimo wzrostu kursu.

Przypadek 2: Apple

Cena akcji Apple w ostatnich latach bardzo mocno wzrosła sprawiając, że jest to obecnie największa spółka na świecie. Czy oznacza to, że akcje są już bardzo drogie?

Analogicznie jak w poprzednim przypadku, przeanalizowano, jak zmieniała się historycznie liczba akcji oraz wyniki spółki, a także uwzględniono saldo gotówki netto (nie uwzględniono potencjalnego opodatkowania środków pieniężnych przetrzymywanych poza granicami USA).

RokCena akcji*Liczba akcji

(w mld)

Kapitalizacja

(w mld USD)

Gotówka netto 

(w mld USD)

Kapitalizacja ex. gotówka nettoZysk netto (w mld USD)Cena/zysk (P/E)
201269,006,62456,6121,0335,641,78,05
201374,576,52486,3130,0356,337,09,63
2014104,876,12642,1120,0522,139,513,22
2015101,715,79589,2144,0445,253,48,34
2016114,405,50629,2151,0478,245,710,47
2017153,145,17791,0154,0637,047,313,47

*Cena akcji na koniec roku, w przypadku 2017 roku cena akcji z 26.09.2017 i bieżąca liczba akcji, zysk netto 2017 zgodny z konsensusem.

W tym przypadku należy zauważyć, że akcje stały się na wskaźniku P/E droższe wraz ze wzrostem kursu, natomiast wzrost wyceny jest mniej dynamiczny wskutek zmniejszenia liczby akcji w obiegu oraz zwiększenia salda gotówki netto. Porównując cenę akcji dzisiaj (około $150) do ceny akcji z końca 2014 roku (około $105) można zauważyć, że cena akcji urosła o około 43%, natomiast na wskaźniku P/E oczyszczonym o gotówkę spółka jest wyceniana praktycznie na takim samym poziomie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wycena rzędu niskie kilkanaście razy zyski, nie jest wysoka w stosunku do wielu innych spółek.

Wnioski:
•    nie zawsze wzrost ceny akcji oznacza, że spółka jest droższa, należy patrzeć również m.in. na liczbę akcji, poziom gotówki oraz jak zmieniły się wyniki finansowe generowane przez spółkę;
•    portale finansowe dostosowują wykresy wraz z wypłacanymi przez spółki dywidendami. Nie są one jednak dostosowywane w przypadku skupów akcji własnych/emisji akcji, stąd patrzenie tylko na cenę akcji może prowadzić do mylnych wniosków;
•    w zaprezentowanych przykładach spółki kupowały akcje własne, odwrotnym działaniem jest zwiększanie liczby akcji np. w celu realizacji programów motywacyjnych (bardzo popularne działanie wśród spółek technologicznych w US), co z kolei przy niezmienionej cenie akcji może negatywnie wpływać na wartość akcji.

Arkadiusz Bebel
Arkadiusz Bebel