Glapiński o polskim sektorze bankowym

Przedstawiamy przemówienie Adama Glapińskiego z gali „Złoty Bankier”. Kilkanaście dni później autor został przedstawiony jako kandydat na prezesa Narodowego Banku Polskiego:

Jako bank centralny jesteśmy dumni z polskiego sektora bankowego. Wszędzie na świecie jak mantrę powtarzamy: „w przeciwieństwie do Was, nasz sektor bankowy jest stabilny, ma się dobrze, cały czas jest zyskowny, jest konserwatywnie, dobrze zarządzany przez odpowiedzialnych ludzi”. Sektor bankowy w Polsce jest ostoją dla gospodarki.

Mamy pewne problemy — musimy szybko rozwiązać problem walutowych kredytów mieszkaniowych.

Mamy nowy podatek — obserwujemy, jak wpływa on na funkcjonowanie banków. Jeśli będą potrzebne jakieś korekty, to będą dokonywane. Natomiast nie ulega wątpliwości, że sam system zarządzania bankami w Polsce jest bardzo dobry, i tak jest powszechnie postrzegany. Jest również bardzo innowacyjny i nowoczesny — jeśli chodzi o bankowość internetową czy płatnicze karty zbliżeniowe, jest w ścisłej czołówce, ale to przywilej tych, którzy później doszlusowują do szeregu. Tak było w przypadku telekomów, tak jest w przypadku banków. Ważne, aby wytrwać w tym wyścigu.

Największym wyzwaniem dla sektora są walutowe kredyty mieszkaniowe. Zbliża się moment ostatecznego ich rozwiązania w dialogu z sektorem bankowym. Trzeba ten problem jak najszybciej rozwiązać. Nie będzie to jednak żaden kataklizm — pierwszym punktem każdego rozwiązania, jego podstawowym filarem jest stabilność sektora bankowego. Banki w Polsce znajdują się w bezpiecznym otoczeniu, chcemy, by było jeszcze bezpieczniejsze, ale nie będzie to wiązało się z nakładaniem na nie nowych ciężarów.

Znacząco wzmocnimy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który będzie miał większe możliwości, mogąc działać niezależnie od haraczu nakładanego na banki.

To wszystko stworzy bardziej przyjazny system. Jego podstawą powinien być oczywiście dialog — wzajemne spotkania i rozmowy.

Bank centralny ma swoje podstawowe zadania — to jest stabilność złotego, to jest stabilność sektora, to jest powoływanie do życia instytucji, które gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania systemu. Niezależnie od tego pewne zmiany wymusza świat zewnętrzny. Za pięć lat obraz polskiego i europejskiego sektora bankowego będzie bardzo zmieniony. Nastąpi wiele procesów łączenia się, konsolidacji… Będzie dynamicznie. Nie będzie już łatwych działań, ale kadry polskich banków są na to przygotowane, a jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa ich funkcjonowania — jesteśmy do dyspozycji.

Jedyne, co chcemy zmienić jako bank centralny, odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskiego systemu, to zwiększenie, poprzez proceduralne działania, polskiego kapitału w sektorze bankowym. Ale to dzieje się samo. To właściwie prawie już się dokonało. Wbrew wszystkim obawom, w sposób naturalny, ewolucyjny i spokojny.

Polski bank centralny prowadzi konserwatywną politykę pieniężną, chyba już jako jedyny na tym oceanie kreatywnych metod zarządzania polityką pieniężną.

Będziemy to kontynuować. Mamy wysoką stopę wzrostu. Mamy stabilny pieniądz. Mamy stabilny sektor bankowy. Polski system bankowy wyróżnia się na tle Europy i świata. © Ⓟ

Dyskusja.biz
Dyskusja.biz