„Kurs sprawiedliwy” – co to jest i jak to policzyć?

W piątek Kancelaria Prezydenta opublikowała Projekt ustawy o przywróceniu równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Zgodnie z nią, frankowcy mogliby przewalutować swoje zobowiązania wg „kursu sprawiedliwego”, który oblicza się wg specjalnego wzoru.

SPECJALNIE dla Państwa wygody przygotowaliśmy KALKULATOR KURSU SPRAWIEDLIWEGO.

Kurs sprawiedliwy to obliczony na podstawie specjalnego wzoru kurs franka, wg którego kredytobiorcy zadłużeni w helweckiej walucie mieliby mieć przewalutowane zobowiązania. Ma on różną wartość w zależności od terminu zaciągnięcia kredytu. Różni się też od rynkowego kursu franka.

Przykładowo osoba, która w lipcu 2008 roku zaciągnęła kredyt o równowartości 150 tys. zł we franku szwajcarskim, którego kurs wtedy wynosił 2,01 zł, miała wówczas do spłaty 74 tys. franków. Dzisiaj do spłaty ma, co prawda mniej, bo 50 tys. franków, ale na skutek osłabienia złotego względem franka wartość kapitału do spłaty wyrażona w polskiej walucie wzrosła do ponad 200 tys. zł. Z obliczeń kalkulatora wynika, że kurs sprawiedliwy dla tego zobowiązania wyniósłby 1,88 zł, czyli mniej niż w momencie zaciągnięcia tego kredytu. Różnice wynikają z odmiennych stóp procentowych w Polsce i Szwajcarii w danych okresach. Gdyby ustawa prezydencka weszła w życie bez zmian, to taki kredytobiorca zaoszczędziłby ponad 100 tys. zł i po przewalutowaniu miałby do spłaty ok. 94 tys. zł.

„Kurs sprawiedliwy” wzbudza wiele kontrowersji. Zgodnie z oceną analityków, przewalutowanie kredytów wg koncepcji zawartych w prezydenckim projekcie może kosztować sektor bankowy (i polską gospodarkę) ponad 30 mld zł. Prawdopodobnie, treść projektu była jednym z czynników przeważających za obniżeniem Polsce ratingu z A- do BBB+ przez agencję Standards&Poor.

Zespół Dyskusja.biz

Dyskusja.biz
Dyskusja.biz