Rząd milczy w sprawie renty dożywotniej

Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Komisja Nadzoru Finansowego, UOKiK, Rada Polityki Pieniężnej, Rzecznik Praw Obywatelskich, związki emerytów i rencistów oraz najważniejsze kluby parlamentarne i poselskie – ponad 40 instytucji otrzymało w listopadzie 2016 roku postulaty Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Funduszu Hipotecznego DOM o przyspieszenie prac nad ustawą o rencie dożywotniej. Odzewu nie ma.godlo_text_400_200

– Wciąż czekamy na odpowiedź, rozpoczęcie dialogu, na wznowienie prac nad ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. To rozwiązanie, które znalazło się w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej naszego państwa na lata 2014-2020. Cały rynek zdaje sobie sprawę, że bez odgórnych działań instytucji państwowych nie rozwiążemy problemów starzejącego się społeczeństwa, nie zostanie zatrzymany wzrost liczby wyłudzeń i oszustw, które psują renomę kompetentnych usługodawców, a przede wszystkim nie zostanie zwiększona skala działania i nie zbudujemy silnego oraz stabilnego rynku zmniejszającego wykluczenie finansowe seniorów.

Od 2009 roku jestem w gronie osób, które zabiegają o wprowadzenie w Polsce nadzoru nad rynkiem hipoteki odwróconej. Ten nadzór jest konieczny dla dobra całego rynku , dla dobra zarówno seniorów, którym każdy z nas w przyszłości chce zostać albo już jest oraz dla wszystkich rzetelnych usługodawców, którzy na tym rynku działają.

Mam nadzieję, że pewnego dnia postulaty płynące z rynku zostaną wysłuchane, że uda się ponownie rozpocząć dialog i prace nad przepisami.

Robert Majkowski
Robert Majkowski