10 najważniejszych obietnic w expose + bonus

Oczywiście wybór subiektywny, podobnie jak wybór tweetów, komentujących wystąpienie premier Ewy Kopacz.

10 najważniejszych obietnic w expose + bonus

Górnicy pod Sejmem


  • EURO –„wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to czynniki określające moment przyjęcia euro”
  • PODATKI – na początku 2015 r. minister finansów przedstawi nowy projekt prawa podatkowego; w przyszłym roku konkretne ułatwienia dla podatników: podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie
  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – BGK zwiększy do 25 mld zł środki na wsparcie przedsiębiorców; program gwarancji de minimis wydłużony do 2016 r.; minister gospodarki ma przedłożyć projekt nowych zasad  prowadzenia działalności gospodarczej; do 500 mln zł na wsparcie dla firm, które straciły na rosyjskim embargu
  • BUDOWNICTWO – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma przyspieszyć prace nad kodeksem budowlanym
  • ENERGETYKA, GÓRNICTWO – przyśpieszenie prac nad ustawami, które połączą cele bezpieczeństwa energetycznego; „musimy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją (…) nie ustanę w staraniach by ta branża stała się rentowna”
  • OBRONNOŚĆ – wdrożenie 2 proc. PKB wydatków na obronność z budżetu; „Modernizując armię będziemy budować innowacyjny potencjał polskiego przemysłu obronnego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej”; dodatkowe 800 mln zł w 2016 i odpowiednio więcej w latach następnych na nowoczesny sprzęt dla wojska
  • TRANSPORT – „w latach 2014 – 2020 zbudujemy 1770 km autostrad i dróg eskortowych oraz 35 obwodnic za blisko 93 mld zł”; „oddamy do użytku pełną sieć autostrad A1, A2 i A4, dróg ekspresowych S3, S5, S6, S7, S8, S17 oraz całą obwodnicę Warszawy”; „najbliższe lata to rewolucja w transporcie kolejowym; będziemy też zwiększać przepustowość polskich portów”; „13,5 mld zł do 2020 na nowy tabor sieci tramwajowych i autobusowych dla miast”
  • EDUKACJA – od 2016 możliwość studiowania na najlepszych uczelniach zagranicznych na koszt państwa – warunek: przepracowanie później przez absolwenta minimum 5 lat w naszym kraju
  • PRACA -w 2015 wzrost środków na budowę żłobków i przedszkoli z 50 do 100 mln zł wsparcie budowy przyzakładowych żłobków i przedszkoli (ponad 2 mld zł); 2015-2020 w ramach pieniędzy z EFS i ulg z podatku CIT
  • PRAWO –„rząd zaproponuje program „Prawo dla każdego”; bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym”

Co na to „loża szyderców” z Twittera?

Przemek Barankiewicz
Przemek Barankiewicz