10 powodów dla których założenie spółki w Irlandii to dla Ciebie dobre rozwiązanie

Jeszcze do niedawna Irlandia była przez polskich przedsiębiorców traktowana nieco po macoszemu. Biznesmeni znad Wisły, planując przenosiny za granicę, znacznie chętniej spoglądali na Wielką Brytanię, która, z uzasadnionych powodów, uznawana jest za jedno z najlepszych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej na świecie. Jednak w ostatnich kilku latach Irlandia wybiła się w Europie na czoło najbardziej przyjaznych dla biznesu jurysdykcji prawno – podatkowych.

Oto 10 powodów, dla których warto rozważyć założenie spółki w Irlandii:

 1. WYSOKA KWOTA WOLNA OD PODATKU

W Irlandii przedsiębiorcy mogą korzystać z bardzo wysokiej kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie minimum 16,5 tys. euro, czyli blisko 70 tys. zł (z wyższej kwoty wolnej mogą korzystać osoby samotnie wychowujące dziecko albo małżeństwa/związki partnerskie, w których tylko jedna osoba osiąga dochód). Kwota wolna od podatku obowiązująca w Irlandii jest wyższa od kwoty wolnej w Wielkiej Brytanii, gdzie wynosi ona 11,5 tys. funtów (ok. 60 tys. zł) oraz o wiele wyższa wyższa od kwoty wolnej obowiązującej w Polsce. Nad Wisłą kwota wolna została w przeciągu ostatnich 2 lat dwukrotnie podniesiona, ale obecnie wynosi ona zaledwie 8000 zł. Dodatkowo kwota wolna w Polsce jest degresywna, co oznacza, że nie każdy może z niej skorzystać albo nie każdy może sobie odpisać od podatku dochód w takiej właśnie wysokości.

 1. ATRAKCYJNE STAWKI PODATKU DOCHODOWEGO

Stawki podatku dochodowego są w Irlandii wyższe, niż w Polsce, ale są one uzależnione od indywidualnej sytuacji podatnika. I tak:

 •   Osoba samotna, która rozlicza się bez małżonka/partnera i która nie ma na utrzymaniu dzieci, korzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 16 500 EUR, a także płaci 20% podatku od dochodu w przedziale 16 500 – 34 550 EUR;
 •   Osoba, która samotnie wychowuje dzieci, może odliczyć od podatku dochód w wysokości 24 750 EUR, a podatek w wysokości 20% zapłaci od dochodu w przedziale 24 750 – 38 550 EUR ;
 •   Małżeństwo albo związek partnerski, w którym dochód uzyskuje tylko 1 osoba, może odliczyć od podatku dochód w wysokości 24 750 EUR, a podatek w wysokości 20% zapłaci od dochodu w przedziale 24 750 – 43 550 EUR;
 •   Małżeństwo albo związek partnerski, w którym oboje małżonków pracuje, korzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 33 800 EUR oraz opodatkowuje stawką 20% łączne dochody w wysokości 33 800 – 69 100 EUR.
 1. NISKA STAWKA PODATKU CIT

Podstawowa stawka podatku CIT w Irlandii wynosi 12,5 % i jest tym samym jedną z najniższych stawek podatku dochodowego od osób prawnych na świecie. Dodatkowo każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność na Zielonej Wyspie jest zwolniony z obowiązku zapłaty CIT przez pierwsze 3 lata, o ile nie osiąga w tym czasie przychodów przekraczających 1 mln euro.

 1. ATRAKCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Składki na ubezpieczenie społeczne (USC – Universal Social Charge) są w Irlandii płacone w wysokości 0,5 proc., 2,5 proc., 8 proc. i 11 proc. od wysokości dochodu. W szczególnych przypadkach przedsiębiorcy mogą jednak zostać zwolnieni z obowiązku opłacania tych składek.

 1. REJESTRACJA DO VAT

Przedsiębiorca musi się zarejestrować w Irlandii jako podatnik VAT dopiero po przekroczeniu obrotów rzędu 55 000 euro (w przypadku sprzedaży towarów) albo 27 000 euro (w przypadku sprzedaży usług).

 1. ŁATWOŚĆ REJESTRACJI SPÓŁKI

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność w Irlandii nawet w ciągu 24 godzin od chwili złożenia wniosku o rejestrację firmy w Krajowym Rejestrze Spółek (Companies Registration Office) i w Urzędzie Skarbowym (Revenue Commisioners, Tax Office). Nie-rezydenci mogą liczyć na Zielonej Wyspie na uproszczoną metodę rejestracji spółki, a potrzebny do jej założenia kapitał zakładowy to zaledwie 100 euro.

 1. PRZYJAZNE URZĘDY

Urzędy w Irlandii znane są z tego, że są nastawione probiznesowo. Irlandzcy urzędnicy nie tylko ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, ale i aktywnie wspierają ich w codziennych zmaganiach na tym polu.

 1.   IRLANDIA PRZYJAZNA DLA START-UPÓW

Irlandia z otwartymi rękami przyjmuje kreatywnych ludzi dysponujących innowacyjnymi pomysłami. Jedne z najlepszych warunków dla start-upów oferuje Dublin, który plasuje się na 8 miejscu w gronie 60 najbardziej atrakcyjnych dla nowych przedsiębiorstw miast w Europie.

 1.   OTWARTOŚĆ NA NOWE IDEE I WYKWALIFIKOWANA SIŁA ROBOCZA

Przedsiębiorca w Irlandii może liczyć nie tylko na przyjazny klimat do prowadzenia biznesu, ale też może sobie tu swobodnie pozwolić na realizację innowacyjnych projektów. Irlandia plasuje się na 4. miejscu na świecie pod względem otwartości na nowe idee i w zakresie dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej.

 1. ZRÓŻNICOWANE ŚRODOWISKO PRACY

W ostatnich kilkunastu latach Irlandia przyciągnęła rzeszę wykwalifikowanych imigrantów, w tym także licznych studentów, które obecnie zasilają miejscowy rynek pracy. W Dublinie 40 proc. mieszkańców nie ma ukończonych 30 lat, a 20 proc. urodziło się poza Irlandią. Stolica Irlandii oferuje przedsiębiorcom szeroki dostęp do nowej, kreatywnej siły roboczej, albo inaczej mówiąc do wiedzy i umiejętności studentów, którzy co roku, w liczbie 30 000, opuszczają mury jednego z trzech stołecznych uniwersytetów lub jednego z czterech instytutów technologicznych.

Więcej na www.admiral.tax

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc