2014, czy to czas na surowce?

Niedługo upłynie rok czasu, od kiedy surowce znajdują się na ostatniej, szóstej pozycji w naszym rankingu siły relatywnej aktywów inwestycyjnych.

Niemniej jednak wykres trendu modelu PowerShares Commodity ETF Model wygenerował sygnał kupna, ma to miejsce pierwszy raz od 3 lat. Nie mówimy tutaj, iż sygnał ten kończy rynek niedźwiedzia dla surowców, niemniej jednak pragniemy zaznaczyć, iż w ostatnich 6 latach mieliśmy tylko 4 sygnały i każdy z nich trwał ponad dwa lata.

Portfel ten inwestuje w różne surowce, w zależności jakie surowce znajdują się na pierwszych miejscach w rankingu siły relatywnej surowców.

Wyniki portfela surowców*

*Dotychczasowe wyniki, nie mogą stanowić gwarancji przyszłych rezultatów. Każdy potecjał zysku obarczony jest ryzykiem straty.

asset management

źródło: zarządzający Asset Managment Dorsey Wright

*           Treść  powyższej      analizy jest tylko i  wyłącznie wyrazem         osobistych    poglądów jej autora  i     nie  stanowi  rekomendacji w        rozumieniu    przepisów Rozporządzenia      Ministra   Finansów z  dnia  19       października   2005 r. W sprawie   informacji       stanowiących        rekomendacje dotyczące     instrumentów finansowych,  lub  ich            emitentów. (Dz. U. z 2005   r. Nr   206, poz. 1715).  Analiza nie   spełnia           wymogów   stawianych   rekomendacjom w  rozumieniu w/w  ustawy.       Zgodnie  z       powyższym autor   oraz Dif  Broker nie  ponoszą      jakiejkolwiek         odpowiedzialności za    decyzje  inwestycyjne      podejmowane na   podstawie       niniejszych     komentarzy

Tom Dorsey
Tom Dorsey