27 inicjatyw wspierających innowacyjność na Mazowszu w 2016 roku

W ostatnich dniach Fundacja Kreatywne Mazowsze zaprezentowała listę wyzwań oraz inicjatyw, przed którymi stoi Mazowsze w 2016 roku. Cały materiał został przygotowany w ramach raportu „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania”, a do współtworzenia publikacji zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, jednostek naukowych i uczelni wyższych, klastrów oraz przedsiębiorstw działających na Mazowszu. Zostali oni poproszeni o prognozę dla Mazowsza na 2016 rok oraz wskazanie wydarzeń i inicjatyw o szczególnej wadze dla rozwoju regionu.

27 inicjatyw wspierających innowacyjność na Mazowszu w 2016 roku

Mam nadzieję, że rok 2016 będzie przełomowy również pod tym względem, a liczne inicjatywy i inwestycje realizowane na Mazowszu będą skutecznie wspierały potencjał kreatywnych i przedsiębiorczych jednostek. Liczę również, że dzięki wspólnym staraniom za rok Mazowsze będzie o krok bliżej do stania jednym z 50 najbardziej innowacyjnych regionów UE – Łukasz Sztern, Dyrektor Fundacji Kreatywne Mazowsze.

Najczęściej powtarzanym wyzwanie stojącym przed Mazowszem jest sprawna realizacja nowej perspektywy finansowej i efektywne zainwestowanie blisko 9 mld złotych, z czego 60% przeznaczonych zostanie na działania związane z przedsiębiorczością, innowacjami, działalnością B+R oraz gospodarką niskoemisyjną.

Autorzy raportu wskazują także na istotną rolę udziału różnorodnych grup interesariuszy w budowie innowacyjnej gospodarki regionu. Rozwój idei smart city zakłada otwarcie się miast na potrzeby mieszkańców i zwiększenie poziomu inteaktywności m.in. infrastruktury. Wpływ udziału interesariuszy możemy już zaobserwować w Warszawie – wieloaspektowy proces aktualizacji strategii rozwoju miasta #Warszawa2030 powstaje przy udziale jego mieszkańców. Rolę żywej tkanki miejskiej zauważają także przedsiębiorcy czy przedstawiciele uczelni wyższych. Największe mazowieckie uczelnie jak Politechnika Warszawska czy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tworzą uczelniane kampusy uwzględniając potrzeby szerokiego grona odbiorców – studentów, naukowców i kadry dydaktycznej, ale także firm i przedsiębiorców chcących współpracować z uczelnią, czy też mieszkańców miast korzystających ze wspólnej przestrzeni.

Pełna treść raportu „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania”.

Źródło: Fundacja Kreatywne Mazowsze

Krzysztof Buczek
Krzysztof Buczek