Różne oblicza profilu

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.

Angielskie słówko „profile” znaczy oczywiście „profil” – również w sensie przenośnym, czyli w znaczeniu statusu czy charakteru, albo krótkiego opisu (tak jak w wyrażeniu „job profile” – opis stanowiska).

Słówko „profile” pojawia się z określeniami „high” (wysoki) lub „low” (niski) – oto co znaczą. „High-profile” to szeroko znany, rozpowszechniony, popularny, głośny:
– A North Korean prison camp escapee (=uciekinier), now a high-profile human rights campaigner, apologises for inaccuracies (=nieścisłości) in his story.
– A government block on more than 30 high-profile websites – including Vimeo and Github – has caused anger across India.

„Low-profile” będzie mieć znaczenie przeciwne: cichy, dyskretny, pozbawiony rozgłosu:
– Nicolas Sarkozy has kept a low profile after his defeat by Francois Hollande.
– With her other business interests, she is the 44th richest person in the world, but a woman with a low profile.

Często używa się kolokacji „keep a low profile”, by podkreślić dyskretny charakter działań:
– Our branding is kept low profile so companies can promote their business as though the building was their own.

To było Środa: słówko na dziś. Czytał Kevin Aiston.
Dzisiejsze „słówko” w wersji audio dostępne jest tutaj.

Jacek Środa
Jacek Środa