High street

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.

High street” może być nazwą ulicy – wtedy oba słowa zapiszemy wielkimi literami. Ale wyrażenie to jest nie tylko nazwą własną – oznaczać też może główną ulicę miasta, przy której znajduje się wiele sklepów, banków i innych firm:

During World War One, the high street looked very different from how it is today – there were no supermarkets or shopping centres.

Często możemy też napotkać takie połączenia: high-street fashion; high-street market; high-street products; high-street bank; high-street retailer. We wszystkich tych przypadkach chodzi o to, że określone tym mianem produkty bądź usługi firm mają trafiać do zwyczajnych ludzi.

I can go into any high-street market and buy deadly alcohol, tobacco, bleach and hundreds of other products a thousand times more toxic than cannabis but if I grow a natural plant at home I can go to jail for up to 14 years.

To był felieton z cyklu „Środa: słówko na dziś. Czytał Kevin Aiston”.

Dzisiejsze „słówko” w wersji audio dostępne jest tutaj.

Jacek Środa
Jacek Środa