BALCEROWICZ O PRZYWILEJACH EMERYTALNYCH

Leszek Balcerowicz udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że przywileje emerytalne należy jak najszybciej zlikwidować. Całkowicie się zgadzam. Ze swej strony dodałbym tylko, że trzeba ich było nie wprowadzać.

Robert Gwiazdowski
Robert Gwiazdowski