Barometr ekonomii: wzrost

Wraz z początkiem roku, nie nastąpiły żadne gwałtowne zmiany w ramach alokacji aktywów, w dalszym ciągu giełdy amerykańskie zajmują pierwsze miejsce w rankingu aktywów oraz surowce znajdują się na ostatniej szóstej pozycji. W związku z tym w dalszym ciągu zalecamy unikanie inwestowania w surowce lub przynajmniej inwestowanie w nie w bardzo ograniczonym stopniu. Niemniej jednak cały czas pozostajemy uważni i informujemy naszych klientów o zmianach jakie zachodzą, także i na ich wczesnym etapie.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy istotną zmianę dla miedzi. Surowiec ten jest używany jako swoisty barometr ekonomii, także zmiany te dobrze rokują dla ekonomii oraz dla surowców, jako klasy aktywów. Jak widać na wykresie umieszczonym poniżej, na przestrzeni maja -sierpnia zeszłego roku, surowiec ten uformował poziom wsparcia w przedziale 3,04-3,08, poziom ten jest równocześnie najniższym poziomem od 2011 roku.
Od tego czasu miedź zyskała na wartości i zdołała przełamać poziom oporu 3,40. Aktualnie najbliższym poziomem oporu jest przedział 3,84-3,96, natomiast celem do realizacji zysków jest poziom 4,04. Aktualnie miedź znajduje się o jedną kratkę od wygenerowania sygnału kupna siły relatywnej względem indeksu surowców DWA Commodity Index.

 

Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management, dowiedz się więcej o asset management.

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey