Biotechnologia, istotne osłabienie

Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do sytuacji w sektorach. Należy pamiętać, iż kluczowym elementem sukcesu na giełdzie jest odpowiedni wybór sektora. Na cenę akcji w 80% wpływa sytuacja na giełdzie i w ramach sektora, a jedynie w 20% specyfika danej firmy. Dlatego też z uwagą obserwujemy wszystkie zmiany zachodzące w ramach sektorów. Mając to na uwadze, informujemy iż w zeszłym tygodniu sektor biotechnologii, zmienił status na nie faworyzowany.

Sektor był zakwalifikowany jako faworyzowany do maja 2013.

źródło: partner i zarządzający portfelami w Domu Maklerskim DIF Broker: Dorsey Wright

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey