BREXIT: jak umowa o wystąpieniu z Unii Europejskiej wpłynie na przyszłe stosunki handlowe i VAT?

Poniżej podsumowujemy najważniejsze fakty związane z Brexitem i wynikającymi z niego skutkami prawnymi dla przedsiębiorców posiadających spółki LTD zarejestrowane w Wielkiej Brytanii oraz europejskich podmiotów gospodarczych kooperujących ze brytyjskimi partnerami. 

Brexit - Przedsiębiorcy

Brexit: ratyfikacja umowy

24 stycznia 2020 r. Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (UK) z Unii Europejskiej została podpisana przez Borisa Johnsona reprezentującego Zjednoczone Królestwo, Ursulę von der Leyen w imieniu Komisji Europejskiej i Charlesa Michela, Przewodniczącego Rady Europejskiej. 29 stycznia Parlament Europejski ratyfikował Umowę o wystąpieniu. To był pierwszy krok prawny w procesie Brexitu. UK opuściła Unię Europejską o godz. 23.00 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo weszło w okres przejściowy, który potrwa do 31 grudnia 2020 r. i w czasie którego będzie musiało stosować się do regulacji i praw Unii Europejskiej.

Unia Europejska wysłała notę dyplomatyczną do ponad 160 krajów, z którymi ma podpisane umowy międzynarodowe, w której powiadomią, że Zjednoczone Królestwo będzie traktowane jako „Kraj Członkowski Unii Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na potrzeby umów międzynarodowych” do końca okresu przejściowego i zwróciła się do krajów partnerskich o traktowanie UK jako Państwa Członkowskiego do końca okresu przejściowego.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka Brytania wydaje zalecenia dla przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej oraz wycofuje możliwość wcześniejszej rejestracji VAT

Na mocy Umowy o wystąpieniu UK musi wypełniać wszystkie zobowiązania wynikające z umów z Unią Europejską (w tym umów dotyczących lotnictwa i bezpieczeństwa oraz umów handlowych), jednakże Umowa o Wystąpieniu obowiązuje jedynie Unię Europejską i Zjednoczone Królestwo. Kraje, które nie są członkami Unii, mogą odmówić traktowania Zjednoczonego Królestwa tak, jak innych państw członkowskich. Komentarze prasowe sugerują, że urzędnicy Unii Europejskiej i UK nie sądzą, żeby któryś z krajów członkowskich miał tak postąpić, szczególnie biorąc pod uwagę, że okres przejściowy jest tak krótki.

Odniesienia do dyrektyw podatkowych UE 

Artykuł 127 Umowy o wystąpieniu mówi, że jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, prawo Unii Europejskiej ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terenie w okresie przejściowym i jakiekolwiek odwołanie do Krajów Członkowskich w prawie UE, z uwzględnieniem przepisów wdrożonych i stosowanym przez Kraje Członkowskie, powinno być rozumiane jako uwzględniające Zjednoczone Królestwo. To oznacza, że dyrektywy podatkowe UE, które mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy Krajami Członkowskimi, mają nadal zastosowanie na terenie UK i że UK podlega dyrektywom z uwagi na to, że jest traktowane jako Kraj Członkowski.

Po zakończeniu okresu przejściowego odbiorcy ze Zjednoczonego Królestwa nie będą mogli korzystać z dyrektyw dotyczących płatności od Krajów Członkowskich, chyba że z Unią Europejską zostanie podpisana umowa w tej sprawie. Będą natomiast musieli bazować na umowach o podwójnym opodatkowaniu (DTA, ang. Double Taxation Agreements) z danym Krajem Członkowskim w celu ograniczenia możliwości pobierania w kraju podatku u źródła, który może zostać pobrany przez te Kraje Członkowskie. Urząd Skarbowy i Podatkowy Wielkiej Brytanii (HMRC) rozważa oświadczenie na temat potrzeby negocjacji nowych ustaleń w takich przypadkach (np. w sprawie Włoch), w których obecna umowa DTA nie zapewnia całkowitego zwolnienia z podatku u źródła.

Mimo tego, jeśli chodzi o płatności odsetek i należności licencyjnych pochodzące z UK, HMRC wydał zalecenia, w których potwierdza, że pomimo tego, iż dyrektywy UE nie będą dostępne, nadal będzie można skorzystać z ulgi od brytyjskiego podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych na mocy krajowego prawa UK. Powodem jest tekst dyrektywy IRD w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych wdrożonej w UK; płatności nadal będą musiały spełniać warunki własności opisane w IRD. Oczywiście rząd Zjednoczonego Królestwa będzie miał prawo zmienić legislację po Brexicie. Jako że UK nie stosuje podatku u źródła do dywidendy, nie było potrzeby implementacji dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej spółek-matek i spółek-córek.

Negocjacje dotyczące przyszłych ustaleń handlowych

Relacje pomiędzy UE a UK po zakończeniu okresu przejściowego wciąż są tematem negocjacji. Na początku lutego Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo mają ogłosić swoją pozycję negocjacyjną w przyszłych stosunkach, chociaż sugeruje się, że negocjacje nie rozpoczną się przed 3 marca 2020 r., ponieważ najpierw zgodę na ich prowadzenie muszą wyrazić wszystkich Kraje Członkowskie. Obecnie trwa dyskusja na temat tego, czy 11 miesięcy (lub też, w praktyce, osiem czy dziewięć) to czas wystarczający na ustalenie warunków złożonej umowy o wolnym handlu. Spekulowano również, że możliwe jest wdrażanie umowy w mniejszych fragmentach, ale to mogłoby sprawić, że niektóre kwestie nie zostałyby zaadresowane do 31 grudnia 2020 r.

ZOBACZ TAKŻE: Czym są bank holidays? Kalendarz dni wolnych na 2020 i 2021

27 stycznia ogłoszono, że Unia Europejska i 16 Członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) zdecydowali się na współpracę w celu wypracowania układu, który pozwoli członkom WTO na zachowanie obowiązującego systemu rozstrzygania sporów. To jest szczególnie ważne dla spółek międzynarodowych działających w krajach, gdzie nie obowiązuje mechanizm rozstrzygania sporów dwustronnych. Takie ustalenia mogą być ważne dla spółek z UK, jeżeli nie uda się wypracować układu o wolnym handlu z Unią Europejską (i innymi krajami) do końca roku.

Podatek VAT

HMRC zwrócił się do spółek-płatników VAT, które prowadzą handel z krajami Unii Europejskiej i/lub pozostałymi krajami, opisując działania, jakie powinny podjąć przed zakończeniem okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r. Kroki te obejmują uzyskanie numeru EORI (jeżeli spółka nie uzyskała go wcześniej) i zdecydowanie o tym, jak od 1 stycznia 2021 roku postępować z deklaracjami celnymi.

Pismo wyjaśnia także, że rejestracja i wykorzystanie uproszczonych procedur przejściowych (TSP, ang. Transitional Simplified Procedures) dla importu z Unii Europejskiej zostały obecnie zawieszone. Klienci nie będą musieli korzystać z TSP pomiędzy lutym a grudniem 2020 r.

Dodatkowo w okresie wdrożenia nie będzie możliwa odroczona płatność podatku VAT.

POBIERZ poradnik dla prowadzących firmę w UK

Poradnik jak przygotować się na Brexit

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc