Plan Morawieckiego – co oferuje polskim startupom?

To ważny dzień dla Polski i dla Startup Poland. Rząd przyjął „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” zwany potocznie Planem Morawieckiego. To, że jest bliski startupom można poznać już po zapoznaniu się z prezentacją udostępnioną na portalu SlideShare (stworzonym do dzielenia się wiedzą online). 

For. Marek Wiśniewski

W skrócie, rząd chce oprzeć rozwój Polski na pięciu filarach:

 • reindustrializacji (wspieraniu istniejących i rozwijaniu nowych przewag konkurencyjnych oraz specjalizacji polskiej gospodarki),
 • rozwoju innowacyjnych firm (budowaniu przyjaznego otoczenia dla firm i systemu wsparcia innowacji),
 • kapitale dla rozwoju (zwiększeniu inwestycji i budowaniu oszczędności Polaków),
 • ekspansji zagranicznej (wsparciu eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm, reformie dyplomacji ekonomicznej, promowaniu polskich marek),
 • rozwoju społecznym i regionalnym (m.in. reformie szkolnictwa zawodowego, włączeniu obszarów wiejskich i małych miast w procesy rozwojowe).

Polska ma zasłynąć z cyberbezpieczeństwa (program „Cyberpark Enigma” , w ramach którego powstanie Krajowe Centrum Cyberbezpieczeństwa we współpracy z MON i MC), produkcji bojowych dronów (program „Żwirko i Wigura”) oraz elektrycznych samochodów.

Nie sposób nie zauważyć, że rozwój innowacyjnych firm znajduje się w epicentrum tego planu. Co więcej, większość postulatów z naszej deklaracji programowej znalazło w nim swoje miejsce. Zatem co w Planie Morawieckiego dotyczy startupów?

 • w czerwcu 2016 będzie nowelizacja ustawy o innowacyjności (a w niej korzystniejsze opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej, szersza lista kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działaność B+R, zwrot gotówkowy dla nowopowstających przedsiębiorstw),
 • w I połowie 2017 zostanie przygotowana zupełnie nowa ustawa o innowacyjności, a my będziemy brać udział w dalszych konsultacjach,
 • ruszy Start in Poland – specjalna inicjatywa, która ma m.in. pozwolić zbudować kontakty z osobami odpowiedzialnymi za innowacje w dużych spółkach,
 • zostaną zrewidowane i w razie potrzeby na nowo napisane warunki finansowania ze środków europejskich (miejmy nadzieję, że nie powtórzą się patologie powstałe m.in. wokół działania 3.1 PO IG),
 • powstanie Prosta Spółka Akcyjna – nowa forma prawna dla startupów w KSH (najpopularniejsze klauzule związane z inwestycjami zdefiniowane na poziomie ustawy; minimalny poziom formalności; rozwiązania zachęcające do lokowania firm w Polsce – w tym tak ważne wchodzą tematy dotyczące nowoczesnych mechanizmów inwestycyjnych tj. popularnych w USA „convertible note” i „option pool”),
 • powstanie Polski Fundusz Rozwoju, który zintegruje Korporacje Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) i spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR),
 • powstanie Agencja Wsperania Ekportu powołana jako jednostka, w ramach powyższego funduszu. Jej zadaniem będzie wspieranie eksportu (ciekawy push up dyplomacji ekoenomicznej w stronę Azji i Afryki) – tu również nastąpi konsolidacja na poziomie instytucji centralnych oraz służb handlowych i promocyjnych za granicą oraz premiowanie ich za osiągane wyniki,
 • zostanie wprowadzony specjalny program „wiz dla przedsiębiorczych” – mający na celu przyciąganie przedsiębiorców, którzy posiadają potencjał aby realizować w Polsce projekty biznesowe (o tym, że polskie startupy i duże firmy programistyczne z krajów Europy Środkowo-Wschodniej skorzystałyby z liberalizacji przyznawania polskich wiz specjalistom spoza UE często mówimy),
 • dodatkowo rozpoczęliśmy rozmowy na temat bezpośredniej współpracy startupów z polską administracją, poprzez organizowanie dorocznych hackathonów (tzw. maratonów programowania).

Konstytucja Biznesu

 

Plan rozwoju przedstawiony przez Ministra Morawieckiego to najbardziej ambitny program gospodarczy od lat. Stawia celne diagnozy, z którymi nie sposób się nie zgodzić. Czy uda się przełamać dotychczasowy imposybilizm? Tego nie wiemy, bo dużo zależy od ludzi, którzy będą teraz ten plan realizować. Do tej pory brakowało jednak całościowej i długookresowej wizji rozwoju Polski oraz koordynacji działań administracji publicznej („Polska resortowa”). Do tego wzrost kosztów działania administracji nie szedł w parze ze wzrostem jej efektywności.

W Startup Poland wierzymy, że polskie firmy muszą mieć dobre warunki do rozwoju i tworzenia innowacji (np. przyjazne otoczenie prawne, zachęty finansowe) i zabiegamy o nie od kilkunastu miesięcy. Może wreszcie nadszedł czas, by przestać tylko deklarować, a zacząć współpracować na rzecz wymarzonej innowacyjnej Polski!

Eliza Kruczkowska
Eliza Kruczkowska