Co to jest pakiet VAT e-commerce, VAT OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop)?

Wprowadzony od 1 lipca 2021 roku pakiet VAT e-commerce, ułatwia rozliczenia VAT wszystkim firmom, które sprzedają wysyłkowo przez internet do prywatnych użytkowników w wielu krajach Unii Europejskiej. To dobra wiadomość dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z różnego rodzaju platform i sklepów internetowych, takich jak EBay, Amazon czy Etsy wysyłając swoje towary do wielu krajów.

Rozliczenia VAT w poszczególnych krajach sprzedaży, konieczność pilnowania limitów sprzedaży oraz inne obowiązki podatkowe zostają zniesione lub bardzo uproszczone. Mimo, że Wielka Brytania nie jest już członkiem wspólnego rynku UE specjalne rozwiązania objęły w ramach pakietu także brytyjskie firmy.

Co to jest VAT OSS?

VAT OSS (czyli One Stop Shop) to procedura łatwego rozliczania podatku VAT, z której mogą skorzystać sprzedający towary do różnych krajów UE. Dotychczas istniała taka procedura tylko dla sprzedaży usług elektronicznych, dostępów, usług nadawczych czy telekomunikacyjnych i nazywała się VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Od 1 lipca 2021 roku procedura VAT MOSS, została rozszerzona o także sprzedaż wysyłkową towarów i nosi nazwę VAT OSS.

Na czym polega VAT OSS?

VAT OSS to procedura, która pozwala na jednej deklaracji naliczyć VAT od sprzedaży wysyłkowej do wszystkich krajów UE. W praktyce dzięki VAT OSS można złożyć deklarację za sprzedaż do każdego z krajów UE  w ramach jednego rozliczenia do jednego urzędu. VAT OSS obejmuje sprzedaż do osób prywatnych.

Od jakiej kwoty sprzedaży można użyć VAT OSS?

Do 10 tysięcy euro sprzedaży wysyłkowej do wszystkich krajów UE łącznie, firma może naliczać jeden VAT od sprzedaży, VAT kraju rejestracji swojej firmy lub rejestracji do VAT. Innymi słowy do tego limitu, firma dodaje taki sam VAT do wszystkich sprzedanych towarów. Powyżej tego limitu musi naliczać VAT kraju, w którym znajduje się osoba, która nabyła towar, czyli sprzedając towary do różnych krajów, stosuje stawkę danego kraju.

Co upraszcza VAT OSS?

Jeśli przedsiębiorca nie korzysta z VAT OSS musi rejestrować się do VAT w każdym kraju gdzie sprzedaje towary, gdy tylko przekroczy limit sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych w danych krajach. Oznacza to konieczność rejestracji w wielu krajach i składania deklaracji do poszczególnych urzędów skarbowych. Zazwyczaj przedsiębiorca korzystał z lokalnych biur księgowych, czasami w wielu krajach Unii.  Korzystając z VAT OSS rejestruje się i rozlicza VAT w swoim urzędzie skarbowym. Składa jedną deklarację, niezależnie od tego w ilu krajach ma sprzedaż oraz dokonuje jednej płatności VAT.

Czy VAT OSS jest obowiązkowy?

Rejestracja do VAT OSS nie jest obowiązkowa, ale jest ułatwieniem, bo do jednego urzędu deklaruje się i płaci VAT należny za sprzedaż w całej UE, zamiast składać deklaracje w wielu krajach i w wielu krajach płacić należny VAT.  W razie problemów sprawy rozwiązuje też ten jeden urząd i nie ma potrzeby kontaktu z urzędami w innych krajach. Domyślnie jest to nasz urząd w kraju, w którym mieszkamy/prowadzimy firmę, a więc nie ma też bariery językowej.

Zobacz także: Do końca 2021 roku towary w Wielkiej Brytanii muszą zmienić oznakowanie z CE na UKCA. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców – producentów i importerów?

Czy rejestracja do OSS może być wybiórcza, tylko dla niektórych krajów?

Firma, która się zarejestruje do OSS, musi od tej pory sprzedaż do wszystkich krajów UE deklarować przez OSS. NIe może robić tak, że sprzedaż np. w Niemczech deklaruje na niemieckich deklaracjach VAT, a sprzedaż w jakimś innym kraju wysyła deklaracje przez OSS.

Jak spółka brytyjska LTD może zarejestrować się do VAT OSS?

Spółki spoza UE, sprzedające towary wysyłkowo do UE mogą zarejestrować się do systemu w dowolnym kraju UE i również korzystać z VAT OSS (wówczas procedura nazywa się IOSS, czyli Import One Stop Shop). Spółka brytyjska może dokonać rejestracji w Polsce i rozliczać sprzedaż w polskim Urzędzie Skarbowym. Dla spółek spoza UE obowiązuje limit wartości towaru sprzedanego wysyłkowo, który wynosi 150 euro. Tylko towary do takiej wartości można rozliczać za pomocą IOSS (Import One Stop Shop).

VAT OSS a spółka brytyjska, która magazynuje towary na terenie UE

Jeśli spółka spoza UE magazynuje lub wysyła towary z terenu UE, powinna zarejestrować się do VAT w kraju przechowywania towarów i składać deklaracje lokalnie. Jednocześnie jest możliwa rejestracja do VAT OSS na potrzeby sprzedaży do innych krajów UE niż kraj przechowywania towaru.

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc