Co to są fundusze ETF?

Co to są fundusze inwestycyjne ETF ?

Exchange Traded Funds (ETF) zrewolucjonizowały sposób w jaki inwestorzy prowadzą swoje portfele inwestycyjne. ETF-y są proste, elastyczne, efektywne kosztowo oraz oferują możliwość rozłożenia ryzyka. Korzyści te, są przyczyną coraz to większej popularności ETF-ów, wśród najbardziej wymagających inwestorów, poczynając od prywatnych banków, poprzez fundusze emerytalne, organizacje rządowe, profesjonalnych menadżerów zarządzających oraz prywatnych inwestorów na całym świecie. Inwestorzy mają tu do wyboru ponad 2000 różnych funduszy, biorąc to pod uwagę w Polsce fundusze ETF praktycznie nie istnieją, gdyż aktualnie na GPW notowane są tylko trzy fundusze ETF. Niemniej jednak Polscy inwestorzy mogą z powodzeniem inwestować w globalne fundusze ETF, za pośrednictwem domu maklerskiego.

Fundusz ETF jest gotową inwestycją, podobnie jak tradycyjny fundusz inwestycyjny, z tymże może on być kupiony oraz sprzedany na giełdzie, tak samo jak akcje. Dla inwestorów oznacza to połączenie zalet dywersyfikacji jakie oferują fundusze inwestycyjne, z elastyczności i przejrzystością jakie oferują akcje.

Co najbardziej odróżnia fundusze ETF od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych?

Tradycyjne fundusze inwestycyjne są aktywnie zarządzane, czego celem jest osiągnięcie lepszych rezultatów, aniżeli rezultaty indeksów giełdowych. Historia jednakże pokazuje, iż statystycznie rzadko ma miejsce przypadek, iż dany fundusz regularnie osiąga lepsze wyniki od wyniku indeksu. Niezależnie od efektów zarządzania zawsze pobierane jest prowizja od zarządzania, która jest całkiem sporo, przeciętnie jest to koszt roczny w wysokości 3%.

Takie dane dały początek zaistnienia w 1993 nowego produktu, jakim są fundusze ETF. Fundusze te są zarządzane pasywnie, co to oznacza. Oznacza to iż zarządzanie nimi ogranicza się do tego, aby fundusz wiernie odwzorowywały wyniki wybranego indeksu giełdowego. Ich celem jest dostarczenie inwestorom, wyników jakie generuje indeks, ani więcej, ani mniej. Mamy tutaj ogromny wybór funduszy: fundusze na wybrany kraj, fundusze spółek o niskiej kapitalizacji, fundusze spółek dywidendowych, fundusze krajów Emerging Markets, fundusze surowcowe, jest z czego wybierać. Koszty zarządzania sięgają tutaj najczęściej od 0,15 do 0,4%.

Maksymalna transparentność inwestycji

Inwestycja w funduszach inwestycyjnych ETF jest w 100% transparentna. Transparentne są koszty, wyniki oraz aktualny skład funduszu. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych funduszy, znajdują się bezpośrednio na stronach jego emitenta. Znajdują się tam takie informacje jak: polityka inwestycyjna funduszu, aktualny skład w ujęciu sektorowym, spis poszczególnych akcji tworzących funduszu, wyniki.

Kim są emitenci funduszy ETF?

Do popularniejszych emitentów należą: znany z polskiego rynku Lyxor, iShares, PowerShares, SPDR, HSBC. Inwestorzy z pewnością dobrze znają firmę Black Rock, firma ta emituje fundusze ETF pod markę iShares.

Jak inwestujemy w fundusze ETF?

Fundusze można nabyć pośrednio lub bezpośrednio. Pośrednio można nabyć inwestując w produkty, które wykorzystują fundusze ETF do budowania portfela, mamy tu na myśli: TFI, polisy, produkty strukturyzowane. Możemy też nabyć bezpośrednio w domu maklerskim. Kupując w domu maklerskim, kupujemy fundusz bezpośrednio na giełdzie na której jest notowany. Możemy w każdej chwili sprzedać fundusz z wyceną w bieżącym momencie.

Jakie zyski i jakie ryzyko?

Wyniki inwestycji w dany fundusz są determinowane poprzez wyniki jakie osiągnie dany indeks giełdowy, a co za tym idzie, jakie wyniki osiągnie dany region, np. kraje rozwijające się, ropa, zależnie od rodzaju wybranego fundusz. Inwestując bezpośrednio w fundusze ETF, istnieje możliwość ograniczenia ryzyka, poprzez zlecenia stop loss. Zlecenie stop loss jest automatycznym zleceniem złożonym na platformie inwestycyjnej, które to zostanie zrealizowane automatycznie. Czyli np. na początku inwestycji, inwestor określa iż nie chce stracić więcej niż 10%, ustawia zlecenie stop loss na -10%, gdy taka cena zostaje osiągnięta, inwestycja zostaje automatycznie zamknięta. Tak samo możemy zrobić dla zysków, gdy fundusz osiągnie zysk powiedzmy +30%, automatycznie zostanie zrealizowane zlecenie zabezpieczające zyski.

Podsumowanie

Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysków oraz ryzykiem strat. Istnieje wiele narzędzi oraz produktów inwestycyjnych dających nieograniczone możliwości inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne ETF posiadają wiele zalet. Aby inwestować w nie w sposób bezpośredni, gdzie możemy czerpać najwięcej korzyści, istnieje potrzeba założenia konta inwestycyjnego w domu maklerskim.
Koszt rozpoczęcia inwestycji są różne w zależności od brokera, w domu maklerskim DIF Broker jest to 0,2% od nabycia i zbycia funduszu. Minimalna wielkość depozytu początkowego dla konta to kwota 2000 dolarów lub 2000 euro.

Tom Dorsey
Tom Dorsey