Czy firma w Czechach to dobra odpowiedź na Nowy Ład?

Optymalizacja podatkowa w Czechach na jednoosobową spółkę prawa handlowego to model stosowany przez polskich przedsiębiorców od lat. O zaletach prowadzenia działalności w Czechach słyszał prawie każdy. Jest mniej obostrzeń w kwestiach odliczania podatku VAT oraz nie ma akcyzy na samochody sprowadzane z UE. Co więcej, podmioty generujące dochód do około 16 5000 PLN rocznie są zwolnione z VAT. 

W Czechach obowiązują liberalne przepisy w kwestii opodatkowania daniną od towarów i usług VAT. Jednocześnie z VAT zwolnione jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów do określonej wartości. To dla wielu polskich przedsiębiorców może brzmieć interesująco, a ciekawych informacji jest jeszcze więcej. Do założenia spółki w Czechach wystarczy kapitał zakładowy na poziomie 1 KCZ na wspólnika (ok. 15 groszy). Podatek od dywidend wynosi 15%, a polscy rezydenci podatkowi prowadzący czeskie spółki są zobowiązani do odprowadzania podatku w Czechach jedynie od dochodów uzyskanych w tym kraju. Założenie spółki jest proste. Nasza kancelaria gwarantuje kompleksową obsługę całego procesu. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na konsultacje w kwestii wyboru modelu biznesowego dopasowanego do ich sytuacji, planów i potrzeb.

Podatki i składki ubezpieczeniowe w Czechach

Podatki w czeskim systemie fiskalnym są na podobnym poziomie jak w Polsce. Zaletą jurysdykcji naszych południowych sąsiadów jest prostszy system i większa swoboda w kwestii odliczeń podatku od towarów i usług. Ponadto, czeski system uzależnia konieczność odprowadzania podatku VAT wysokością obrotu na rynku czeskim. Oznacza to, że obowiązek rejestracji jako podatnik VAT mają jedynie podmioty zawierające transakcje w Czechach. Co więcej, do przychodów nieprzekraczających 1 000 000 CZK przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych  – wynosi 15% różnicy między przychodami a wydatkami. Podatnik może odliczyć sobie ulgę w kwocie 24 840 koron (4 167 PLN) za rok kalendarzowy;
 • Podatek dochodowy od osób prawnych  – wynosi 19%. Jeśli jednak wspólnik wypłaci sobie dywidendę (udział w zysku), spółka odprowadza za niego wyłącznie 15% podatku od dywidendy;
 • Podatek VAT  – w podstawowej stawce wynosi 21%, a w stawce obniżonej 15% (w przypadku produktów spożywczych, wyrobów medycznych, transportu osób, prasy, biletów na wydarzenia kulturalne, usług noclegowych), a nawet 10% (w przypadku książek i leków). Limit zwolnienia z VAT wynosi milion koron (CZK), czyli około 167 683 PLN obrotu na rynku czeskim. Jeżeli firma nie ma na tym rynku sprzedaży może nigdy nie zostać płatnikiem VAT. Podatek od wartości dodanej rozliczany jest w systemie miesięcznym.

Dokumenty potrzebne do założenia firmy w Czechach

Do zarejestrowania biznesu w Czechach konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów. Niezależnie od wybranej formy prowadzenia działalności, przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Jakie są możliwości prawne?

W Czechach można zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w formie spółki prawa handlowego. W przypadku spółek czeski kodeks przewiduje możliwość tworzenia spółek jawnych, komandytowych, akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy muszą określić jaki rodzaj działalności zamierzają prowadzić. Podstawowy podział w tym zakresie przewiduje działalność regulowaną, rzemieślniczą, zastrzeżona oraz koncesjonowaną.

Zobacz także: Polski rząd planuje wdrożenie CIT dla spółek komandytowych

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza w Czechach – pozwala korzystać z preferencyjnych ryczałtowych form opodatkowania. Zwolnienia z konieczności odprowadzania VAT dla podmiotów generujących na rynku czeskim przychód w skali roku do wysokości 1 000 000 CZK oraz z możliwości zwolnienia z VAT transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów do wartości 32 600 CZK, czyli około 5 500 PLN. Wybierając tę formę prowadzenia biznesu, trzeba mieć na uwadze to, że składki ubezpieczeniowe są naliczane procentowo od dochodu. Co powoduje, że rosną wraz ze wzrostem przychodów osoby fizycznej. W przypadku osób więcej zarabiających obciążenia z tego tytułu są znacznie wyższe niż w Polsce.

Bardzo istotnym ograniczeniem jest tu z kolei fakt, że JDG w Czechach dotyczy de facto jedynie rezydentów tego kraju i wymagana jest faktyczne prowadzenie działalności na terenie Republiki Czeskiej, w tym posiadanie rachunku bankowego i siedziby.

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach (SRO) – pozwala korzystać z zalet czeskiego systemu fiskalnego. W tym ze zwolnienia z VAT do wartości obrotu w skali roku na rynku czeskim na poziomie do 1 000 000 CZK. Czeska firma, która nie realizuje transakcji sprzedaży w Czechach, może nigdy nie zostać płatnikiem VAT. Co ważne, fakt pełnienia funkcji w jednoosobowym zarządzie czeskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi podstawy do objęcia udziałowca obowiązkiem ubezpieczenia się w czeskim systemie ubezpieczeń społecznych, tak jak ma to miejsce w Polsce. Podatek CIT jest na tym samym poziomie co w Polsce.

Formalności, których trzeba dopełnić

Jak już wspomnieliśmy formalności, których trzeba dopełnić, aby prowadzić biznes w Czechach są proste. Większość spraw można załatwić przez internet. Pośredniczące w procederze polskie kancelarie podatkowe zazwyczaj procedują wszystkie formalności za klienta. Jednak założenie konta w czeskim banku może wymagać wizyty na miejscu w wybranej placówce w Czechach. Po zrealizowaniu obowiązku fizycznego stawienia się w celu podpisania umowy o prowadzenie specjalnego rachunku operacyjnego wszystkie formalności i sprawozdawczość na każdym etapie mogą być już procedowane zdalnie.

 • Do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie wniosku, w którym trzeba podać adres, pod którym będzie prowadzona firma. Co ważne, przedsiębiorca musi wskazać też czeski adres do korespondencyjny. Opłata miejska za wpis do rejestru działalności gospodarczej wynosi 1 000 CZK (około 160 PLN). Konieczne jest też przedstawienie wymaganych dokumentów. Wniosek trzeba złożyć w urzędzie osobiście lub przez pełnomocnika.
 • Wniosek o założenie spółki prawa handlowego oraz wszystkie dodatkowe koszty związane z jego procedowaniem w urzędach powinny zmieścić się w kwocie na poziomie 10 000 CZK (niespełna 1700 PLN). Wniosek można złożyć przez Internet. Spółka powinna pojawić się w rejestrze w okresie dwóch do czterech tygodni od złożenia wniosku. Wniosek składa się przez Internet, ale do dopełnienia formalności konieczna jest wizyta w placówce banku i wpłata kapitału zakładowego.

Konsultacje na temat prowadzenia biznesu w Czechach

Na pierwszy rzut oka optymalizacja na czeską osobę prawną może wydawać się jedynym wartym uwagi rozwiązaniem. Podkreślamy raz jeszcze, procedury są proste, kultura podobna do polskiej, a klimat biznesowy jakby bardziej sprzyjający rozwojowi, ale początkujący mogą mieć problem w odnalezieniu się we wspomnianych już niuansach, pamiętając, że Czesi są nastawieni na faktyczne prowadzenie biznesu w ich kraju. Trzeba podkreślić, że dopasowanie modelu jest warunkiem racjonalnego biznesu i skutecznej optymalizacji podatkowej.

Zobacz także: Współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z przedsiębiorcami nie wzbudza entuzjazmu polskich przedsiębiorców

Podejmując decyzje, o formie prowadzenia działalności w Czechach, dobrze jest wziąć pod uwagę kilka zmiennych, m.in.:

 • konieczność opłacenia kapitału zakładowego jako warunek skutecznego procedowania formalności,
 • obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób fizycznych,
 • niuanse procedury rejestracji jako czeskiego podatnika VAT,
 • konieczność przedstawienia wymaganych dokumentów, bez których nie da się założyć działalności gospodarczej, ani zająć miejsca w organach czeskiej spółki.

Z punktu widzenia opłacalności podatkowej w stosunku do prowadzenia działalności w Polsce, firma w Czechach nie jest rozwiązaniem optymalnym. Istotne korzyści zyskają za to ci przedsiębiorcy, którzy w odpowiedzi na Nowy Ład zdecydują się na przeniesienie firmy do Wielkiej Brytanii lub na Cypr.

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc