Czy internet jest dla Seniorów?

Zastanawiałem się, czy seniorzy w Polsce korzystają z internetu i czy promocja w internecie może być efektywnym kanałem komunikacji z tą grupą. Okazuje się, że najświeższa Diagnoza Społeczna 2011 pokazuje, że 10,6% osób w wieku powyżej 65 roku używa internetu. To ciągle niewiele, ale w ostatnich latach widać ogromny postęp. W roku 2003 było to zaledwie 0,9%, w roku 2005 – 2,8%, a więc liczba „internetowych” seniorów wzrosła ponad dziesięciokrotnie! Co ciekawe, według badań zespołu prof. Czapińskiego z Diagnozy Społecznej wynika, że ponad 40% seniorów ma w domu dostęp do internetu, z którego korzystają inni członkowie rodziny. Świadczy to o tym, że jedną z najważniejszych barier w korzystaniu z komputerów i internetu jest brak odpowiedniej motywacji i/lub umiejętności do korzystania z nowych technologii. Sam dostęp nie gwarantuje jeszcze, że ludzie będą go używać.

W Stanach Zjednoczonych seniorzy są coraz liczniejszą grupą użytkowników internetu,  już ponad 53% z nich deklaruje, że wchodzi na strony internetowe lub wysyła email. W sierpniu 2008 roku ten udział wynosił 38%, a więc nawet w Ameryce widać, że zachodzi duża zmian.

Jaka jest przyszłość? Zapewne internet będzie coraz popularniejszym źródłem informacji. Badania, które przeprowadził w marcu Fundusz Hipoteczny DOM mówią, że wśród seniorów internet jest trzecim pod względem ważności źródłem informacji o produktach finansowych.

Społeczeństwo się starzeje, do 2035 roku według GUS w Polsce osób w wieku 65+ będzie ponad 10 milionów, czyli ponad 30% społeczeństwa. Internet niewątpliwie będzie coraz popularniejszym medium również w tej grupie, ale moim zdaniem najważniejszym źródłem stanie się dopiero za kilkanaście lat, tylko do tego czasu wielce prawdopodobne, że pojawią się nowe technologie, które zmienią nasze obecne wyobrażenia o komunikacji z wykorzystaniem przesyłu danych.

Robert Majkowski
Robert Majkowski