Czy lata pracy nad regulacją rynku pójdą na marne? Część 1.

Kiedy w 2008 roku jako pierwszy w Polsce podjąłem się uruchomienia profesjonalnej usługi hipoteki odwróconej zdawałem sobie sprawę, że aby się ona upowszechniła konieczne jest stworzenie jasnych, identycznych dla wszystkich oferujących i transparentnych dla klientów zasad oferowania tego rozwiązania. Był to dla mnie od początku warunek konieczny odpowiedniej skali rynku i budowania poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich jego uczestników.

Już w 2009 rozpoczęliśmy działania zmierzające do stworzenia regulacji, która objęłaby cały rynek i wszystkie oferty, dzięki którym senior mógłby uwolnić kapitał zgromadzony w swojej nieruchomości przy zachowaniu prawa do dożywotniego zamieszkiwania. W Ministerstwie Finansów, w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego zapoczątkowano pracę nad ustawą o odwróconym kredycie hipoteczny. Ja w tym czasie pisałem argumentację dla Ministra Rostkowskiego z Min. Finansów, Przewodniczącego Kluzy z KNF, Wiceprezesa Bański z ZBP, Podsekretarza Buciora z Min. Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Boniego, wówczas doradcę Premiera i wielu, licznych parlamentarzystów. Pokazywałem, że rynek hipoteki odwróconej już w Polsce działa, a dla jego rozwoju trzeba uregulować nie tylko model kredytowy (ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym), ale i model sprzedażowy, rentę dożywotnią, rentę hipoteczną (ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym).

To był rok 2009. Przez lata spotykaliśmy się, dzieliliśmy naszą wiedzą i doświadczeniami z urzędnikami z przeróżnych ministerstw i urzędów, sami zgłosiliśmy się do UOKiK i chcieliśmy rozmawiać o kształcie umów, konieczności wprowadzenia nadzoru. Pisaliśmy do posłów i senatorów wskazując jak ważne jest stworzenie warunków, które wyeliminują szereg ryzyk dla klientów i dla instytucji finansowych.

Nasze wysiłki powoli zaczynały przynosić efekty. Ministerstwo Finansów w 2010 roku zaprosiło nas do udziału w pracach nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, Ministerstwo Gospodarki uwzględniało nasze uwagi w pracach nad ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym.

W roku 2014 udało się zakończyć cały proces legislacyjny ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Banki mogą już oferować tę usługę, jednak się do tego nie kwapią. Coraz częściej powtarza się opinię, że powstało martwe prawo.

Prace nad rentą dożywotnią, ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym utknęły w Ministerstwie Gospodarki. Rynek hipoteki odwróconej nadal się rozwija, od początku roku widzimy gwałtowny wzrost zainteresowania wśród seniorów, ale nadal brak regulacji dla istniejącego i działające rynku. Rząd obiecał, że ta sfera usług ze względu na zmieniającą się sytuację demograficzną wymaga szczególnej uwagi, że powstanie prawo budujące bezpieczne fundamenty dla rozwoju rynku tak potrzebnej usługi. Miejmy nadzieję, że tym razem nie skończy się na obietnicach i jeszcze tej kadencji Sejmu uda się przyjąć nowe prawo. Seniorzy czekają i coraz bardziej się niecierpliwią.

Robert Majkowski
Robert Majkowski