Czy odwrócony kredyt hipoteczny jest potrzebny

Miesięcznik „Bank” opublikował w czerwcu 2017 roku podsumowanie badania Związku Banków Polskich  – „Monitor Bankowy”. To badanie wśród kierowników placówek bankowych. Ciekawy wynik badania w sprawie zapotrzebowania konsumentów na odwrócony kredyt hipoteczny – 53% kierowników wskazało na zapotrzebowanie konsumentów na taki produkt. Pełny raport dostępny jest pod adresem https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/maj_2017/konf/mb_0517.pdf

Robert Majkowski
Robert Majkowski