Czy to powrót blasku dla złota?

Patrząc na złoto pod względem analizy technicznej, widzimy pewną stabilizację notowań, ma to miejsce pierwszy raz od kilku miesięcy. W czwartek 19 czerwca, złoto przyniosło największy dzienny zysk od ponad dziewięciu miesięcy, powodując tym samym, iż wiele funduszy powiązanych ze złotem wygenerowało pozytywnej przełamania na wykresie trendu. Pomimo, iż aktualnie wykres trendu złota znajduje się w trendzie spadkowym, są sygnały, iż trend złota oraz spółek kopalni złota, może ulec zmianie.

19 czerwca, na wykresie złota, notowania przełamały podwójny szczyt na poziomie 1320$, pokonując tym samym szczyty z maja tego roku. Tym samym notowania złota zbliżają się do linii trendu spadkowego, która to znajduje się na poziomie 1340$. Na skutek wzrostu, notowania znajdują się aktualnie ponad średnią 150-dniową i 200-dniową. Pierwszy raz od 28 marca, tygodniowe momentum uległo zmianie na pozytywne.

 

Inwestowanie w fundusz możliwe jest za pośrednictwem platformy DIF Freedom:

pobierz darmowe demo platformy.

Inwestowanie w ramach gotowych strategii inwestycyjnych:

asset management

*           Treść  powyższej      analizy jest tylko i  wyłącznie wyrazem         osobistych    poglądów jej autora  i     nie  stanowi  rekomendacji w        rozumieniu    przepisów Rozporządzenia      Ministra   Finansów z  dnia  19       października   2005 r. W sprawie   informacji       stanowiących        rekomendacje dotyczące     instrumentów finansowych,  lub  ich            emitentów. (Dz. U. z 2005   r. Nr   206, poz. 1715).  Analiza nie   spełnia           wymogów   stawianych   rekomendacjom w  rozumieniu w/w  ustawy.       Zgodnie  z       powyższym autor   oraz Dif  Broker nie  ponoszą      jakiejkolwiek         odpowiedzialności za    decyzje  inwestycyjne      podejmowane na   podstawie       niniejszych     komentarzy.

Analiza złota, czerwiec 2014

Tom Dorsey
Tom Dorsey