Dekalog praw inwestora

Wzajemne zaufanie i szacunek — to warunki sukcesu w każdym biznesie. W inwestycjach, gdy Kowalski powierza innym pieniądze, chyba najważniejsze.


Niestety, branża finansowa i politycy w ostatnich latach mocno się napracowali, by zniszczyć fundamenty łączące inwestorów indywidualnych z rynkiem. Pycha pierwszych doprowadziła do kryzysu finansowego. Drudzy, przy demontażu OFE, skutecznie obrzydzili inwestorom giełdę. Szkody wywołane słowami „hazard” i „spekulacja” z ust premiera czy ministra finansów pozostaną na długo.

Zaufanie i szacunek można i trzeba odbudować. Jedną ze zmierzających do tego inicjatyw jest opracowanie Deklaracji Praw Inwestora. Autor? CFA Institute, prestiżowe stowarzyszenie zrzeszające ponad 120 tys. zarządzających, analityków i doradców inwestycyjnych z całego świata. Tak, to prawda, że większość z nich działała na Wall Street i innych parkietach także przed upadkiem Lehman Brothers. Ale skoro sami finansiści próbują zbudować nowy reżim inwestowania, oparty na zaufaniu i przedkładaniu interesu klientów ponad własne, warto dać im szansę. I z tego oręża skorzystać.

Oto 10 praw kupujących produkty i usługi finansowe. Bez względu na to, czy ustanawiasz plan inwestycyjny, pracujesz z brokerem, czy otwierasz konto w banku, Deklaracja Praw Inwestora jest narzędziem mającym pomóc w uzyskaniu informacji i odpowiedniej obsługi. Jeśli w kontaktach z rynkiem zauważyłeś, że instytucje łamią te prawa, zgłoś to do nas na pulsinwestora@pb.pl.

Deklaracja Praw Inwestora

Korzystając z usług finansowych świadczonych przez osoby i organizacje, mam prawo do…

1. Uczciwych, kompetentnych i zgodnych z zasadami etyki praktyk, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa.

2. Niezależnej i obiektywnej porady oraz pomocy opartej na analizie, roztropnym osądzie oraz starannym wysiłku.

3. Stawiania moich interesów finansowych przed interesami tych osób i organizacji.

4. Uczciwego traktowania w odniesieniu do innych klientów.

5. Ujawniania wszelkich istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów związanych z dostarczaniem produktów lub świadczeniem mi usług.

6. Zrozumienia moich okoliczności, tak aby wszelkie udzielone porady były odpowiednie oraz oparte na moich celach i uwarunkowaniach finansowych.

7. Jasnej, dokładnej, pełnej i przekazywanej na czas komunikacji, wykorzystującej zwykły język i prezentowanej w formie, która pozwala na skuteczne przenoszenie informacji.

8. Wyjaśnienia wszystkich ponoszonych przeze mnie opłat i kosztów oraz informacji pokazujących, że te koszty są uczciwe i rozsądnie uzasadnione.

9. Poufności moich informacji.

10. Stosownej i pełnej dokumentacji pracy wykonanej w moim imieniu.

Konferencja. W najbliższy poniedziałek, 27 października, odbędzie się konferencja „Inwestowanie na rynkach wschodzących w okresie niskich stóp procentowych”, organizowana przez CFA Society Poland i „Puls Biznesu”.

 

Przemek Barankiewicz
Przemek Barankiewicz