Faworyzowany sektor: sektor drzewny

Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, skupiamy swoją uwagę na funduszach oraz akcjach, które zdołałby osiągnąć nowe szczyty wszech czasów lub szczyty 52 tygodni. W ostatnim tygodniu, indeks S&P 500 Index [SPX], osiągnął szczyt wszech czasów, jak i wiele innych indeksów także. Dlatego też, jest ważne przeanalizowanie czy akcje oraz fundusze, które posiadasz w swoim portfelu, także zdołały zanotować nowe szczyty. Jeśli nie, jest to oznaką iż tracą one na sile relatywnej. Także jest istotne, aby posiadać akcje oraz fundusze w ramach sektorów, które generują rosnącą siłę relatywną.

Mając to na uwadze, naszą uwagę przyciągnął fundusz Guggenheim Timber ETF [CUT], który to zdołał osiągnąć nowy szczyt 52 tygodni oraz sektor, z którego pochodzi, sektor Drzewny, 31 stycznia przeszedł do sektorów faworyzowanych.

Z technicznego punktu widzenia fundusz wygląda bardzo silnie. Po krótkiej korekcie do poziomu 24,25, fundusz przełamał podwójny szczyt na poziomie 26,25, co jest równoznaczne z wygenerowanie sygnału kupna. Cel do realizacji zysków to poziom 30,50, wsparcie znajduje się w przedziale 23,75-24,25. Inwestorzy poszukujący inwestycji w sektorze Drzewnym, posiadają tutaj atrakcyjną propozycję, ze względu na korzystną relację zysku do ryzyka.

Wykres funduszu Guggenheim Timber ETF (CUT)

Legenda:
wykres analizy punktowo – symbolicznej
linia trendu: zawsze pod kątem 45 stopni
sygnał kupna: wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X
sygnał sprzedaży: kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management, dowiedz się więcej o asset management.

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

 

Tom Dorsey
Tom Dorsey