Firma w Gruzji – dla kogo to korzystne rozwiązanie?

Gruzja – kraj, który kojarzy się z winem, górami i przyrodą. Jednak to też kraj, który przoduje w obszarze reform gospodarczych, które przeprowadzono w krajach postsowieckich. Z tego powodu plasuje się w światowej czołówce krajów przyjaznych przedsiębiorcom, zaraz po liderach takich, jak Singapur, Hong Kong czy Wielka Brytania. Gruzini są otwarci także na zagranicznych inwestorów. Przemawiają za tym nowoczesne rozwiązania podatkowe oraz uproszczona biurokracja., który przyjęto, by zachęcać przedsiębiorców do zakładania firm właśnie tutaj.

Firma w Gruzji

Dlaczego warto rozpocząć biznes w Gruzji?

Gruzja posiada nie tylko atrakcyjne położenie geograficzne, pośrednicząc między Azją a Europą. Są tam również niższe niż w Europie koszty życia oraz stosunkowo niskie koszty prowadzenia księgowości, zaczynające się od 40 euro miesięcznie. Biznes w Gruzji jest opłacalny także ze względu na wysoką kwotę wolną od podatku, która wynosi 100 tys. lari, czyli około 139 tys. złotych.

Podstawą zmian gospodarczych w Gruzji było zapewnienie przedsiębiorcom, także zagranicznym, preferencyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Ustanowiono więc Umowę o wolnym Handlu, która eliminuje wszystkie cła na towary pochodzące z Gruzji, które są importowane do Unii Europejskiej. Co więcej, na początku 2018 roku Gruzja zawarła Umowę o wolnym handlu także z Chinami. W efekcie zagraniczny kapitał prężnie rozwija gruzińską gospodarkę.

Dodatkowe udogodnienia przysługują firmie założonej w specjalnej strefie ekonomicznej (tzw. Free Zone), np. Wolnej Strefie Tbilisi czy Wolnej Strefie Przemysłowej Hualing Kutaisi. Przedsiębiorcy korzystają wtedy z szybkiego procesu rejestracji i ograniczają formalności do minimum. Co jednak najistotniejsze, mogą korzystać z całościowego zwolnienia z podatku dochodowego. Bez spełniania żadnych dodatkowych warunków. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej w Gruzji wiele działań z nią związanych jesteśmy w stanie przeprowadzić w 100% online, a więc zdalnie. Dostęp internetowy jest również do systemu podatkowo-administracyjnego.

Sporym atutem dla przedsiębiorców jest możliwość nabywania w Gruzji nieruchomości na cele komercyjne. Należy jednak zaznaczyć, że wykluczono ze sprzedaży obcemu kapitałowi grunty rolne, do których zakupu potrzebne jest gruzińskie obywatelstwo.

Prawo podatkowe w Gruzji

Gruzja kusi zagranicznych przedsiębiorców także przyjaznym prawem podatkowym. Szczególnie ciekawy jest także brak składek na ubezpieczenia społeczne, czyli odpowiednika polskiego ZUS-u. Nie płacimy żadnych składek rentowych, emerytalnych i chorobowych. Co więcej, CIT w Gruzji jest płatny dopiero w momencie dystrybucji zysku do majątku wspólników. Tym samym firma w Gruzji nie ma jako takiego opodatkowania bieżącej działalności. Należy przy tym pamiętać, że koszty niezwiązane ze spółką są opodatkowane. Powinniśmy zatem dokumentować każdą transakcję, a także zachować czujność w przypadku umów pożyczek oraz wpłat na udziały lub akcje spółek.

Rok podatkowy w Gruzji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poszczególne stawki podatków wynoszą:
  • 20% podatku PIT,
  • 15% podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli wypłacamy dywidendę,
  • 0, 5 lub 12% podatku importowego,
  • 1% podatku od nieruchomości,
  • zerowy podatek socjalny,
  • 18% podatku VAT.

Podatek VAT nie jest dla przedsiębiorców obowiązkowy. Jeśli obrót dobrami, które podlegają pod VAT, nie przekroczy 100 tys. lari (ponad 30 tys. EUR), nie musimy płacić VAT-u.

Eksportując towary za granicę, jesteśmy zwolnieni z jakichkolwiek podatków. Jeśli z kolei importujemy do Free Zone, płacimy wyłącznie cło w wysokości 4%. Import do Gruzji podlega VAT-owi oraz podatkowi sprzedaży krajowej o wysokości 4%.

Tajemnica bankowa – czym wyróżnia się Gruzja?

Gruzja nie wdrożyła regulacji CRS, czyli Common Reporting Standard. Jest to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji bankowych, który obowiązuje instytucje finansowe na całym świecie. Wobec tego władze Gruzji nie przetwarzają ani nie przekazują informacji o gruzińskich saldach rachunków. Kraj podpisał również umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską.

Firma w Gruzji – jaka forma prawna?

W Gruzji występuje kilka form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej wybierane to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.
Spółka w Gruzji zalecana jest tym przedsiębiorcom, którzy planują aktywność międzynarodową. Wspólnicy posiadają również ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, zachowując niskie koszty prowadzenia działalności.

Spółka w Gruzji to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących usługi związane m.in. z marketingiem internetowym, programowaniem, transportem, a także importem lub eksportem towarów. Coraz popularniejsze branże to przykładowo hotelarstwo, infrastruktura, rolnictwo czy gospodarka odpadami.

Podczas zakładania spółki prawo nie wprowadza ograniczeń dotyczących narodowości, miejsca zamieszkania czy wymogu stałego pobytu na terenie kraju. Decydując się na rejestrację, musimy sporządzić statut spółki, skompletować potrzebne dokumenty (m.in. wniosek formalny o rejestrację) i złożyć je do rejestru podmiotów prawnych.

>> SPRAWDŹ OFERTĘ SPÓŁKI W GRUZJI

 

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc