Giełda, paliwo do dalszych wzrostów?

Czy zdajesz sobie sprawę, iż aktualne zadłużenie konsumentów jest niższe, aniżeli przed hossą z 1980 roku? Jeśli będziemy mieli do czynienia z ponownym lewarowaniem konsumpcji, giełda może notować lepsze wyniki, niż większość się spodziewa.

Wiele ekonomistów mówiło już o tym, iż spadek kredytów konsumpcyjnych, powoduje spowolnienie gospodarcze. Konsumenci redukują swoje zadłużenie, głównie z powodu obaw związanych z przyszłością. Kiedy konsumenci czują się bardziej pewni, z reguły zaciągają kredyt na zakup dóbr konsumpcyjnych, nieruchomości, a także z zamiarem rozpoczęcia nowych inwestycji.

Tak naprawdę ważniejsze od zadłużenia jest zdolność kredytowa. Ta zdolność kredytowa jest często paliwem dla hossy na rynku giełdowym – a przynajmniej te dwa fakty lubią swoje towarzystwo.

Czy zdajesz sobie sprawę, iż aktualnie zadłużenie konsumentów jest niższe, aniżeli przed hossą z 1980 roku? Na wykresie FED, umieszczonym poniżej, widzimy przeciętne procentowe zadłużenie gospodarstw domowych.

Procentowe zadłużenie gospodarstw domowych

Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management, dowiedz się więcej o asset management.

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey