Giełda USA, interpretacja mediów

Ostatnia okładka magazynu The Economist, dla inwestorów obawiającym się przyszłości akcji amerykańskich, powinna być powodem do optymizmu. Dwie okładki: z czerwca 2007 „Ciągle numer 1„ oraz aktualna z lipca 2014 „Czy Ameryka straciła rozpęd?„, są to dwa silne przekazy, lecz mocno się od siebie różniące.

Giełda USA, interpretacja mediów 2

W artykule czytamy, iż mamy do czynienia z najbardziej powolnym ożywieniem gospodarczym od czasu II wojny światowej, kurczącej się sile roboczej i ogólnym braku pomocy dla bezrobotnych w ponownym wejściu na rynek pracy jako głównych powodów, że Ameryka „utraciła rozpęd”. Co to zapowiada dla rynku? Kto wie, my używamy okładki magazynów jako swoistego wskaźnika odwrotnej interpretacji i w tym świetle jest to kontynuacji rynku byka.

 

Inwestowanie w fundusz możliwe jest za pośrednictwem platformy DIF Freedom:

pobierz darmowe demo platformy.

Inwestowanie w ramach gotowych strategii inwestycyjnych:

asset management

*           Treść  powyższej      analizy jest tylko i  wyłącznie wyrazem         osobistych    poglądów jej autora  i     nie  stanowi  rekomendacji w        rozumieniu    przepisów Rozporządzenia      Ministra   Finansów z  dnia  19       października   2005 r. W sprawie   informacji       stanowiących        rekomendacje dotyczące     instrumentów finansowych,  lub  ich            emitentów. (Dz. U. z 2005   r. Nr   206, poz. 1715).  Analiza nie   spełnia           wymogów   stawianych   rekomendacjom w  rozumieniu w/w  ustawy.       Zgodnie  z       powyższym autor   oraz Dif  Broker nie  ponoszą      jakiejkolwiek         odpowiedzialności za    decyzje  inwestycyjne      podejmowane na   podstawie       niniejszych     komentarzy.

Giełda USA, lipiec 2014

 

 

 

Tom Dorsey
Tom Dorsey