Giełdy świata, II kwartał 2014

Drugi kwartał 2014, zakończył się dla indeksu SP500  z podobnymi wynikami jak miało to miejsce pięć kwartałów wcześniej. SP500 w drugim kwartale zyskał prawie 5%, lepsze wyniki przyniósł tylko równo ważony indeks Equal-weighted S&P 500 [RSP] +5,10% oraz Emerging Markets [EEM] + 5,41%. Drugi kwartał był pomyślnym kwartałem dla strategii aktywnej alokacji, jako iż klasy aktywów, które znajdują się na dwóch pierwszych pozycjach w zestawieniu DALI, były też klasami aktywów, które przyniosły najlepsze wyniki w ostatnim kwartale.

Giełdy świata, II kwartał 2014

W ujęciu rocznym fundusz surowcowy Greenhaven Commodity Fund [GCC] znajduje się na pierwszym miejscu z wynikiem +8,68%, lecz w drugim kwartale nastąpiło pewne spowolnienie. Surowce w dalszym ciągu znajdują się na ostatniej pozycji w rankingu siły relatywnej aktywów inwestycyjnych.

Powyższe wyniki są wynikami wynikającymi z różnicy cen, nie uwzględniają dywidend, ani kosztów transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Potencjałowi zysku towarzyszy ryzyko straty.

DIF BROKER

Tom Dorsey
Tom Dorsey