Globalne inwestowanie, czyli gdzie inwestować

Na przestrzeni tego roku, nie obserwujemy wielu zmian w ramach rankingu siły relatywnej głównych grup aktywów inwestycyjnych, lecz w obszarach poszczególnych klas aktywów, mają miejsce pewne nowe tendencje. Przypominamy, iż na pierwszym miejscu w rankingu w dalszym ciągu plasują się akcje amerykańskie, natomiast na drugim miejscu akcje międzynarodowe.

I tak w ramach akcji międzynarodowych zachodzą zmiany w rankingu siły relatywnej, mamy tutaj na myśli umacnianie pozycji aktywów z krajów Emerging Asia Pacific. W tym miesiącu grupa ta uzyskała pierwsze miejsce w ramach aktywów międzynarodowych, wyprzedzając tym samym, do niedawna prowadzące, rozwinięte kraje Europy.

ranking aktywów

Jednym ze sposobów inwestowania w tym regionie świata jest kupno funduszu ETF, notowanego na giełdzie: SPDR S&P China ETF [GXC]. Fundusz ten inwestuje w chińskie przedsiębiorstwa, gdzie akcje dobierane są w proporcji zgodną z kapitalizacją firmy. Na ten moment fundusz inwestuje w 29% w sektorze finansowym, 21% w sektorze technologii, 10% w sektorze energii.

Na przestrzeni tego roku rynki Emerging Markets polepszyły swój obraz pod względem analizy technicznej, a w szczególności omawiany region Azji i Pacyfiku. Fundusz GXC także ma swój udział w tym wzroście, posiadając odczyt atrybutów technicznych na poziomie 3.98, co jest dużo powyżej średniej dla funduszów nie-amerykańskich, który wynosi 1,86.
W tym miesiącu fundusz GXC wygenerował kolejny krótko-terminowy sygnał kupna na poziomie 79$. GXC jest fundusze który zasługuje na uwagę zarówno traderów jak i inwestorów, jako potencjalnie nowa inwestycja ze zleceniem stop loss na poziomie 73$.

fundusz GXC

Legenda:
wykres analizy punktowo – symbolicznej
linia trendu: zawsze pod kątem 45 stopni
sygnał kupna: wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X,
sygnał sprzedaży: spadkowa kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.storów inwestujących w europejskie akcje.

Tom Dorsey
Tom Dorsey