I had a dream

Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wioskowa Rada Ocalenia Giełdowego

 

Dziwny sen miałem.

„Akcjonariuszki i Akcjonariusze! Posiadacze kont IKE, IKZE, PPE i OFE!

Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Giełda nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski rynek kapitałowy ulega ruinie.

Padają wezwania do rozprawy ze spekulantami. Naród osiągnął granice wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz.

Nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwości. Inicjatywa wielkiego akcjonariatu obywatelskiego i pracowniczego zyskała poparcie milionów Polaków.

Dalsze trwanie obecnego stanu prowadziłoby nieuchronnie do katastrofy emerytalnej, do zupełnego chaosu, do nędzy i niskiej stopy zastąpienia. W tej sytuacji bezczynność byłaby wobec narodu przestępstwem.

Trzeba powiedzieć: dość! Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu.

Inwestorzy i Inwestorki!

Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność – chodzi o przyszłość Polskiej Giełdy, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach walki o niepodległy, wolny rynek, i której oddało najlepsze lata swego życia.

Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wioskowa Rada Ocalenia Giełdowego.

Rada Inwestorów, w zgodzie z postanowieniami statutu, wprowadziła dziś o północy stan giełdowy na obszarze całego kraju.

Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cele naszego działania. Wioskowa Rada Ocalenia Giełdowego nie zastępuje statutowych organów spółek giełdowych. Jej jedynym zadaniem jest ochrona porządku prawnego, stworzenie gwarancji wykonawczych, które umożliwią przywrócenie ładu i dyscypliny. Pełnomocnicy-komisarze otrzymali prawo nadzorowania działalności organów spółek giełdowych – od WIG20 do WIG500+.

Proklamacja Wioskowej Rady Ocalenia Giełdowego oraz publikowane dziś dekrety określają szczegółowo normy publicznego porządku na okres trwania stanu giełdowego. W miarę stabilizowania się sytuacji wewnętrznej ograniczenia swobód w użyciu kapitału zapasowego będą zmniejszane lub uchylane. Niech nikt jednak nie liczy na słabość lub wahanie. W imię interesu narodowego, zapobiegawczo nieudzielono absolutoriów grupie osób zagrażających planowi rozwoju.

Spekulanci i inwestorzy długoterminowi!

Inwestor polski wiernie służył i służy ojczyźnie. Zawsze na pierwszej linii, gotów wspierać innowacje, rozwój i eksport polskich towarów i usług.

W tym dziele rola szczególna przypada ludziom Giełdy. Mimo popełnionych błędów i gorzkich porażek Giełda w procesie historycznych przemian jest nadal siłą aktywną i twórczą. Aby skutecznie sprawować swą przewodnią misję, współpracować owocnie z sojuszniczymi siłami, opierać się musi na ludziach prawych, skromnych i odważnych.

Na takich, którzy w każdym środowisku zasłużą na miano bojowników o godną emeryturę i niski deficyt budżetowy. To przede wszystkim rozstrzygnie o autorytecie Giełdy w społeczeństwie. To jest jej perspektywa. Będziemy oczyszczać wiecznie żywe źródła naszej idei z deformacji i wypaczeń. Chronić uniwersalne wartości wolnego rynku, wzbogacając je stale o narodowe pierwiastki i tradycje.

Przyszli emeryci i emerytki! Bracia i siostry!

Zwracam się do Was wszystkich jako inwestor, który pamięta dobrze okrucieństwo bessy. Niechaj w tym umęczonym kraju, który zaznał już tyle klęsk, tyle cierpień, nie wypłynie ani jedna kropla polskiego kapitału. Powstrzymajmy wspólnym wysiłkiem widmo długotrwałego trendu bocznego. Nie wznośmy linii oporu tam, gdzie jest potrzebny impuls popytowy.

Zwracam się do Was, obywatele starszych pokoleń: ocalcie od zapomnienia prawdę o pierwszej sesji giełdowej, o trudnym czasie wprowadzania notowań ciągłych w miejsce fixingu. Przekażcie ją swym synom i wnukom. Przekażcie im swą gotowość wyrzeczeń dla dobra polskich inwestycji.

Zwracam się do Was nauczyciele, twórcy nauki i kultury, inżynierowie, lekarze, publicyści: niech na tym groźnym zakręcie naszej historii zwycięży rozum przeciw rozognionym emocjom, intelektualna wykładnia ciężkiej pracy i oszczędności długoterminowych przeciw zwodniczym mitom.

Do Was się zwracam, moi towarzysze broni – tak ciężko doświadczony akcjonariacie obywatelski. Od waszej dzisiejszej postawy zależy los kraju.

Zwracam się do wszystkich obywateli – nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać, dowieść, że Polskiej Giełdy jesteśmy warci.

 

Rodacy! Akcjonariusze, Inwestorzy i Posłowie!

Wobec całego narodu polskiego i wobec całego świata pragnę powtórzyć te nieśmiertelne słowa:

Jeszcze Giełda nie zginęła, póki my żyjemy”

 

Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba!

disklejmer

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma wyczerpującego charakteru, ani nie jest przeznaczone do tego, by być jedyną podstawą jakiejkolwiek analizy lub oceny stanu autora. Autor nie składa żadnych zapewnień i nie należy polegać na żadnych informacjach zawartych w niniejszym dokumencie. Autor nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia lub nieprawidłowości zawarte w niniejszym dokumencie. Nie ma gwarancji, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia istotnie różniące się od faktów. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje i efekty decyzji, które zostałyby podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Już dobrze.

 

Mariusz Kanicki
Mariusz Kanicki