Hedging inwestycji, opcje put

Hedging inwestycji, opcje put – wyjaśnienie strategii na przykładzie

Hedging inwestycji, opcje put

Jak do tej pory, rok 2013 jest rokiem największych zysków dla amerykańskich akcji. Od początku roku indeks S&P 500 [SPX] wzrósł o 26.54%, indeks S&P 600 Small Cap Index [SML] 35,99% oraz indeks S&P 400 Mid Cap Index [MID] 28.25%. Na skutek całorocznych wzrostów, giełdy znajdują się aktualnie w rejonie wykupienia, co wskazuje iż w najbliższej przyszłości może nastąpić okres stagnacji lub korekty.

Wraz z pokonywaniem przez indeksy nowych szczytów, poziom zmienności sięga poziomu dna z ostatnich kilku lat. Co może zostać znakomicie wykorzystane w strategii zabezpieczania portfela inwestycyjnego. Gdy poziom zmienności jest niski, koszty zabezpieczenia pozycji są także stosunkowo niskie. Spójrzmy zatem jak inwestor może wykorzystać opcje na indeksy celem zabezpieczania swoich inwestycji. Opcje są w tym wypadku wykupieniem ubezpieczenia na wypadek spadków.

Pierwszym krokiem jest określenie jaką cześć inwestycji chcemy zabezpieczyć. Następnie musimy określić jakiego indeksu będziemy używać do przeprowadzenia zabezpieczenia. Zawsze wybieramy indeks który w największym stopniu jest skorelowany z naszą inwestycją. Jeśli portfel składa się z blue chips, odpowiednie będą opcje put na indeks S&P 500 Index [SPX] lub Dow Jones [DJIA]. Jeśli portfel w większości składa się z spółek Small Cap, odpowiednie będą opcje put na indeks Russell 2000 Index [RUT].

Kolejnym krokiem jest zdecydowanie jaką ilość opcji należy kupić. Załóżmy iż będziemy zabezpieczać inwestycję o wartości 800 000 USD i będziemy to przeprowadzać za pośrednictwem opcji put na indeks S&P500. SPX znajduje się aktualnie na poziomie 1 800 $. Wartość jednej opcji mnożymy przez 100, czyli 100 x 1 800 = 180 000$. Jeden kontrakt opcyjny zabezpiecza pozycję o wartości 180 000$. Czyli aby zabezpieczyć inwestycję wartą 800 000$, dzielimy 800 000 / 180 000 = 4,4. Czyli należy zakupić 4 opcję put.

Zalecamy zastosowanie opcji z dłuższym terminem, przynajmniej kilku miesięcy. W naszym przykładzie będą to opcje June 2014 z ceną strike 1800. W zależności od preferencji inwestora, pod uwagę mogą być brane także opcje z niższą ceną strike oraz tym samym niższą premią.

Opcje put SPX June 2014 z ceną strike 1800, aktualnie notowane są z ceną 84$. Koszt premii dla 4 kontraktów jest równy 33,600$. Oznacza to iż koszt ubezpieczenia wynosi 4% inwestycji (inwestycja 800 000$).

Załóżmy iż ubezpieczenie okazało się zbędne i nasza inwestycja zyskała na wartości 10%. Nie skorzystamy z całego wzrostu 10%, gdyż zapłaciliśmy premię w wysokości 4%.
Załóżmy teraz, iż indeks SPX w marcu stracił na wartości 20%. Na skutek spadku 20% inwestycja o wartości 800 000$ straciła 160 000$ i wynosi 640 000$. Oznacza to iż indeks z poziomu 1800 stracił na wartości do poziomu 1440 (1800-1440 = 360). Spadek na giełdzie spowodował zysk na jednej opcji w wysokości 27 700 $, (360-83 = 277). Czyli na czterech kontraktach mamy zysk w wysokości 110 800$. Ten zysk w wysokości 110 800$ w znacznym stopniu niweluje straty z inwestycji w wysokości 160 000$. Rzeczywista strata wynosi 49 200$ czyli 6,15%.

 

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

http://www.difbroker.com/web/pl_pl/home

Tom Dorsey
Tom Dorsey