I ZNOWU WYNIKI ORLENU

W czwartek PKN ORLEN opublikuje wyniki I kwartału. Analitycy ankietowani przez agencję ISB PKN prognozują osiągnięcie 350-763 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 49 mln zł zysku w analogicznym okresie 2007 roku.

Generalnie nasuwają się dwie uwagi: co do prognoz analityków i co do wyników Orlenu.

Otóż różnica w prognozach analityków wynosi… 118%

„Poprawa” wyników Orlenu w stosunku do „analogicznego okresu 2007 roku” wynika głównie z zysku wykazanego na przerobie zmagazynowanej ropy (dodatni efekt LIFO 350 mln zł) oraz z dodatnich różnic kursowych wykazanych na zaciągniętych kredytach walutowych. Gdyby nie wzrost cen ropy naftowej koncern najprawdopodobniej wykazałby STRATĘ w segmencie rafineryjnym.

Robert Gwiazdowski
Robert Gwiazdowski