Indeks hossy NASDAQ

Indeks hossy NASDAQ, blisko sygnału kupna

Akcje Tesla Motors, Inc. [TSLA], w poniedziałek powróciły do sygnału kupna, na skutek przełamania podwójnego szczytu na poziomie 194$. Z uwagi na to , iż TSLA, wchodzi w skład indeksu NASDAQ 100 NDX, sygnał ten jest istotny nie tylko dla inwestorów zainteresowanych akcjami Tesla Motors.

Aktualnie indeks hossy NASDAQ [BPNDX], znajduje się tylko jeden sygnał kupna od wygenerowania sygnału kupna. Indeks ten wygeneruje sygnał kupna, gdy przekroczy ostatni szczyt, będzie to oznaczało, iż 54% akcji generuje sygnał kupna na NASDAQ.


* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey