Indeks NASDAQ, potwierdzenie hossy

W środę indeks hossy NASDAQ 100 (BPNDX), powrócił do sygnału hossy, ma to miejsce pierwszy raz w tym roku. Wczoraj także sam indeks NASDAQ (NDX), wygenerował kolejny sygnał kupna.

Indeks NASDAQ, potwierdzenie hossy 1

Wykres indeksu hossy NASDAQ (BPNDX)

Indeks NASDAQ (wykres poniżej) osiągnął szczyt w marcu, zanotował korektę oraz w kwietniu znalazł poziom wsparcia. Od tego czasu notowania indeksu notują konsolidację w okolicach linii trendu wzrostowego. W dniu 13 maja, indeks wygenerował sygnał kupna na poziomie 3600 i wczoraj (22 maj), został wygenerowany kolejny sygnał kupna na poziomie 3640.

Czy to oznacza, iż od teraz NASDAQ będzie spokojnie szybował do góry? Niekoniecznie, jednakże, zamiast przewidywać gdzie pójdzie rynek i ile wzrośnie lub spadnie przez następne 6,9,12 miesięcy, lepsze efekty daje podążanie za sygnałami, które są na bieżąco generowane, a oparte są na prostej walce popytu oraz podaży. Jeśli nastąpią zmiany na giełdach, my odpowiednio zmienimy portfel inwestycyjny.

Na przykład, patrząc na wykres NASDAQ, spadek do poziomu 3500, będzie oznaczał przełamanie linii trendu wzrostowego i rozpoczęcie trendu spadkowego. Z kolei spadek do poziomu 3400 będzie przełamaniem dołków z lutego oraz kwietnia. To są istotne poziomy, które należy obserwować i gdy zostaną przełamane, będzie to oznaczało, iż podaż wygrywa w walce z popytem.

Wykres indeksu NASDAQ (NDX)

Legenda:
wykres analizy punktowo – symbolicznej
linia trendu: zawsze pod kątem 45 stopni
sygnał kupna: wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X
sygnał sprzedaży: kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

 

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey